Technische ingrepen om burgerparticipatie te verhogen!

De laatste gemeenteraad in Brugge voor de legislatuur 2007-2012 zit erop.

Jong Vld Brugge doet drie concrete, technisch makkelijk realiseerbare voorstellen om de burgerparticipatie tijdens de volgende legislatuur te verhogen.

1. Livestreaming

De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Maximale transparantie is dus aangewezen. Jong Vld Brugge pleit er dan ook voor om de gemeenteraadszittingen live te streamen via het internet. Op deze manier kunnen burgers van bij hen thuis op een comfortabele wijze de werkzaamheden van hun verkozenen volgen. De drempel om het reilen en zeilen in Brugge te volgen, wordt op die manier drastisch verkleind. In de buurlanden organiseren steden als Rotterdam, Utrecht, Breda en Luxemburg deze dienst al geruime tijd. In België is bijvoorbeeld Koksijde een voorbeeld.

2. Papierloze gemeenteraden

In enkele Nederlandse gemeenten wordt dit systeem al toegepast. Concreet gebruiken de gemeenten een app waarmee ambtenaren en raadsleden de raadstukken kunnen bekijken via een Ipad of smartphone. Deze app is ook voor inwoners te downloaden en daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk om de raadsvergaderingen op de tv te volgen met de raadstukken bij de hand. De burgerparticipatie wordt verhoogd terwijl de maatregel ook milieuvriendelijk en kostenefficiënt is.

3. Audiosysteem

Een aantal plaatsen voor bezoekers is voorzien achteraan de zittingszaal. Helaas is, onder meer omwille van de akoestiek en een gebrekkig audio-systeem, het volgen van de debatten bijzonder moeilijk. Er wordt dan ook gepleit voor een versterkt audiosysteem die het toelaat achteraan de zaal op een comfortabele manier de debatten en tussenkomsten te kunnen volgen.