Steun voor handelaars en bewoners rond Biskajerplein in Brugge!

Enkele maanden geleden werd er nog door een grote groep handelaars en bewoners van rond het Biskajerplein actie gevoerd. De concrete aanleiding hiervoor was de omstreden heraanleg van dit plein. Zonder inspraak en zonder dat deze heraanleg het voorwerp had uitgemaakt van de evaluatie van het mobiliteitsplan, werden zij voor het voldongen feit geplaatst dat het Biskajerplein werd heraangelegd. Hierbij werd een groot aantal parkeerplaatsen geschrapt. Ondanks de actie werd er doorgegaan met de werken. Een duidelijke uitleg over het schrappen van de plaatsen werd niet gegeven. De parkeerdruk in de buurt is dus nog verder gestegen.

De handelaars en bewoners willen opnieuw aandacht vragen voor een aantal punten met betrekking tot het parkeerbeleid alsook betreffende de toekomstige functie van de Poortersloge. Jasper Pillen, Neal Van Maele en Jonas Vanhauter steunen hen in deze actie. Zij onderstrepen dat de problemen die in deze buurt aangekaart worden gemakkelijk kunnen worden verbreed naar andere Brugse buurten.

IMG_4629

De eisen en vragen van de handelaars betreffen 2 zaken: het parkeerbeleid en de toekomstige invulling van de Poortersloge op het Jan Van Eyckplein.

Een verdere schrapping van parkeerplaatsen moet vermeden worden. Weinig bewoners beschikken over een eigen garage. De talrijke handelaars merken dat hun klanten moeilijker hun weg vinden naar hun zaken.

De heraanleg van het Biskajerplein moet herbekeken worden. In haar huidige, vernieuwde organisatie is dit plein geen meerwaarde voor de buurt. Er moet opnieuw gekozen worden voor een parkeerfunctie. Het aan de andere kant van de straat gelegen Jan Van Eyckplein functioneert als een kwalitatieve pleinzone.

– De eveneens zonder overleg ingevoerde maatregel om betalend parkeren in te voeren tot 20h moet teruggedraaid worden. Sancties voor overtreders zijn normaal maar een klantgerichte stad dient klantgerichte dienstverlening centraal te stellen. Een minimum aan flexibiliteit vanwege de private controlefirma is aangewezen.

Het onderscheid tussen de blauwe zones en gele zones is arbitrair. Een overgangszone, via bijvoorbeeld een duidelijke arcering, dringt zich op zodat bewoners in grensstraten een grotere flexibiliteit kunnen hebben.

– Op lange termijn moet onderzocht worden of er ruimte kan gecreëerd worden voor een ondergronds buurt- en rotatieparking. Een haalbaarheidsstudie moet daarvoor opgestart worden.

De bewoners en handelaars kijken uit naar de nieuwe bestemming die de Poortersloge zal krijgen nadat het archief zal verhuisd worden naar de Predikherenrei.

Jasper Pillen: “De stad en de regie der gebouwen worden uitgenodigd om met de bewoners en de handelaars in dialoog te gaan over deze bestemming. Uiteraard hopen ze op een kwalitatief hoogstaande nieuwe invulling van het gebouw.”