Nieuwe sport en samenkomstinfastructuur in Koolkerke nodig!

Jasper Pillen las in de pers dat de Sp.a pleit voor een nieuwe sportzaal. Het is goed dat er over de partijgrenzen heen consensus ontstaat over de voorstellen van Open Vld omtrent de noodzaak om nieuwe infrastructuur te bouwen in Koolkerke.

Het is echter wel vreemd dat Sp.a enkel voor een nieuwe sportzaal pleit. Het parochiaal centrum op de site is eveneens dringend aan vervanging of restauratie toe. Ook de pastorie, een beschermd gebouw en veel te groot voor de huidige en toekomstige functie, verdient een nieuwe bestemming.

DSC_0170

Jasper Pillen en Jeroen De Keyzer pleiten ervoor om een deel van de pastorie na renovatie om te bouwen tot multifunctionele vergaderzalen. De sporthal en het parochiaal centrum moeten vervangen worden door 1 gebouw op dezelfde site. Het sterk stijgende bewonersaantal van Koolkerke en het bloeiende verenigingsleven verantwoorden deze investeringen. Het is ook belangrijk dat het nieuwe gebouw in het centrum van Koolkerke komt, in de buurt van het dorpsplein.

Een mooi voorbeeld is volgens de 2 liberalen zaal De Polder in Dudzele.

Pillen en De Keyzer willen na het aantreden van een nieuw stadsbestuur een vergadering samenroepen met de bevoegde schepenen, de eigenaars van de gebouwen en de vzw die momenteel het beheer van het parochiaal centrum op zich neemt.