Licht op het asielbeleid in de Streekkrant!

Onderstaand een bijdrage voor de rubriek Colour Locale Café in de Streekkrant. In die rubriek laat een Brugse stem elke week zijn of haar licht schijnen op een actueel thema uit de nationale politiek.

parlementDe hongerstakende asielzoekers beroeren de gemoederen. Staatssecretaris Maggie De Block noemt dit chantage, en terecht. Een asielbeleid kan maar gevolgd worden als iedereen de regels volgt. De laatste maanden werd er gesleuteld aan die regels. Dit was nodig om de enorme vlucht naar België te keren. De wet op de gezinshereniging werd verstrengd: het laten overkomen van ouders en grootouders is niet meer mogelijk. Financieel moet de asielzoeker over een beperkt aantal eigen middelen hebben. Dit is logisch: de sociale zekerheid is geen melkkoe. De procedures worden ook sneller: de asielzoeker weet sneller waar hij of zij aan toe is. Een lijst met ‘veilige’ landen werd opgemaakt. De inwoners van bijvoorbeeld de landen uit ex-Joegoslavië maken hier geen kans op asiel. Tot slot wordt niet alleen de opvangcapaciteit maar ook de verplichte terugkeercapaciteit sterk uitgebreid. De asielzoekers die mogen blijven moeten intensief begeleid worden in een zoektocht naar werk. Inburgering, via taal, is essentieel. Migranten die misdrijven begaan, moeten teruggestuurd worden. Voor wat, hoort wat. De wortel maar helaas ook de stok moeten in het asielbeleid gehanteerd worden.