Monthly Archives: February 2018

Roadshows Mintus: Koolkerke en Zwankendamme vergeten.

Mintus, de nieuwe zorgvereniging, organiseert vanaf 20 februari een reeks roadshows over hun werking. Bij een hapje en een drankje wordt aan geïnteresseerden uitleg gegeven over de werking. “Wij vinden het positief dat Mintus de baan op gaat en in gesprek gaat met de Bruggelingen” aldus Mercedes Van Volcem die deze moderne vorm van communicatie wel kan smaken.

Helaas werd vastgesteld dat in de uitgebreide agenda de deelgemeenten Koolkerke en Zwankendamme alweer vergeten zijn. “Het is niet de eerste dat we zo’n zaken moeten vaststellen” zegt gemeenteraadslid Jasper Pillen. “Ook in het kader van het mobiliteitsplan was het onder andere voor de Koolkerkenaren pendelen naar … Zeebrugge voor hun inspraakmoment. Ik vroeg toen ook om een zitting dichter bij het huis maar dat bleek toen niet mogelijk. In Koolkerke wonen nochtans ook veel senioren met een zorgnood, nochtans het doelpubliek van Mintus”.

Gemeenteraadslid Sabine Angely-Helleputte deelt dit gevoel. “Zwankendamme is als polderdorp al moeilijker bereikbaar voor de oudere bewoners. Mintus zou ook op de plaatsen waar er geen dienstencentra of woonzorgcentra zijn, info moeten verschaffen aan de senioren en andere geïnteresseerde Bruggelingen.

De beide raadsleden gaan hierover hun OCMW-collega’s Jean-Marie De Plancke en Benedicte Bruggeman contacteren en samen met hen kijken wat mogelijk is.

Overlast door zwaar vervoer op de Brugsesteenweg – tonnagebeperking ingevoerd!

Vele buren klagen al jaren terecht over het zwaar vervoer op de Brugsesteenweg, de staat van de steenweg en de trillingen en barsten die daardoor veroorzaakt worden. De leefbaarheid en de verkeersveiligheid staan onder druk door het vele vrachtverkeer. “Sinds 2014 volg ik dit van dichtbij op en probeer ik bij de bevoegde Vlaamse Minister aandacht voor de situatie te krijgen. Vlaams Parlementslid en mijn collega in de Brugse gemeenteraad Mercedes Van Volcem steunde ons door hierover gericht parlementaire vragen te stellen” stelt gemeenteraadslid Jasper Pillen.

Jasper-6608

Verschillende acties en ook het indienen van schadedossiers via de verzekeringen werden georganiseerd. Een recente bevraging bij de bewoners van de Brugsesteenweg liet ook uitschijnen dat de A11 (nog) geen oplossing is voor deze aanslepende problematiek.

De aanhoudende druk heeft nu geholpen: sinds 7 februari zijn er verbodsborden geïnstalleerd ter hoogte van de R30 en in Westkapelle.

“Nu de borden er staan moet er nu voldoende sensibilisering en controle zijn om de handhaving te garanderen. In Dudzele, waar eerder zo’n borden werden geplaatst, zijn hieromtrent nog problemen. De Pathoekeweg of de N31 en zo verder naar de A11 zijn echt wel een voldoende alternatief voor het zwaar verkeer” besluit Jasper Pillen.