Monthly Archives: January 2018

Open Vld+ wil een campagne voor orgaandonatie in Brugge

Gemeenteraadslid Jasper Pillen pleit op de gemeenteraad van 30 januari voor een Brugse campagne over orgaandonatie. In Kortrijk werd onlangs de 2500e orgaandonor geregistreerd. Dit is het gevolg van een uitgebreide campagne over dit thema die door de stad Kortrijk werd gelanceerd om de burgers te sensibiliseren over dit thema. De titel was:  ‘Word een held en red in 1 minuut 8 mensenlevens’.
“Kortrijk focuste op het belang van orgaandonatie en de sereniteit die deze eenvoudige verklaring bij de burgerlijke stand met zich meebrengt als een dierbare overlijdt. Brugge kan dit goede voorbeeld volgen en zelf een positieve campagne hieromtrent lanceren” aldus gemeenteraadslid Jasper Pillen.

De Belgische wetgeving hanteert het principe dat iedereen bij overleden een donor is. Dit “opt-out”-principe is bepaald in de wet van 13 juni 1986. Echter worden nabestaanden bij afwezigheid van een positieve melding in het Rijksregister vaak geconfronteerd met de vraag of de organen verder mogen leven, en dit in een tijd van rouw. “Dankzij de positieve actie waarbij men zich uitdrukkelijk als donor opgeeft kan men de nabestaanden deze bijkomende last in een tijd van rouw besparen. Net daarom verdient dit thema en deze mogelijkheid de nodige aandacht” motiveert Jasper Pillen het voorstel.

Momenteel is er te weinig informatie over dit onderwerp. “De uitleg op de site van de stad bevat summiere info maar extra informatie en communicatie hierover is aangewezen. Met Open Vld+ willen we dan ook een bewustwordingscampagne rond dit belangrijke thema” vult fractieleider Mercedes Van Volcem haar collega aan.

 

Spijtig: geen maatregelen in Brugge om meervoudig ‘zitten’ tegen te gaan in 2018 en 20

In Gent werd door de bevoegde Open Vld-schepen het initiatief genomen om burgers die al eens werden opgeroepen bij verkiezingen om een stem/telbureau te bevolken, niet opnieuw op de lijst te zetten ter oproeping.

Het is uiteraard het hoofdbureau van de verkiezingen die de organisatie op zich neemt maar het is zo dat men in Gent de dienst Bevolking de opdracht heeft gegeven om de burgers die al eerder werden opgenomen als verantwoordelijken voor een stembureau zelf te schrappen en dus niet door te geven. In Gent ging het voor de verkiezingen van 2012 en 2014 om 396 personen die voor beide verkiezingen werden opgeroepen.

“Ik heb het Brugse stadsbestuur gevraagd om de Gentse werkwijze ook in Brugge toe te passen” stelt gemeenteraadslid Jasper Pillen. “In 2018 en 2019 zijn er verkiezingen. Al te vaak worden dezelfde mensen verschillende keren opgeroepen. Dat zal dit jaar en volgend jaar niet anders zijn, tenzij we de Gentse methode toepassen”. Helaas kreeg Pillen op zijn vraag een negatief antwoord: het stadsbestuur laat hem weten geen lijsten aan te leggen van Bruggelingen die hun plicht al eerder volbrachten. Dat dezelfde mensen die eerder al in de bureaus zaten ook in 2018 en 2019 opgeroepen zullen worden lijkt dus realistisch.

Pillen vroeg de stad ook om een campagne te lanceren naar vrijwilligers toe. “Ik ben er zeker van dat verschillende Bruggelingen met een gezonde portie burgerzin vrijwillig een functie in een stem/telbureau zouden uitvoeren. Ik was een tiental jaar geleden zelf een paar keer vrijwilliger en ik heb toch leuke herinneringen aan die dagen” aldus Pillen. Op deze suggestie kreeg Pillen helaas geen antwoord. Een infocampagne dient dus niet verwacht te worden.