Monthly Archives: September 2017

A11: stop nu aan zwaar vervoer door Koolkerke en Dudzele!

Als sinds 2014 vraagt gemeenteraadslid Jasper Pillen een doorgedreven onderzoek én een oplossing voor de problematiek van barstende huizen langs de Brugse Steenweg te Koolkerke. “De problemen worden veroorzaakt door het vele zware vrachtvervoer dat de Brugse Steenweg neemt richting de haven. Naar aanleiding van verschillende klachten hierover van bewoners, organiseerde ik een rondvraag. Vele tientallen huizen vertonen barsten en scheuren door het daveren van de betonvakken op de steenweg” vertelt Jasper Pillen. Er werden een aantal schadedossiers geopend en dankzij de acties werd op 2 plaatsen de steenweg heraanlegd, wat zeker tijdelijk tot minder overlast leidde. Toch blijven de problemen bestaan.

Samen met Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem wil Jasper Pillen dat er een verbod komt voor niet-plaatselijk zwaar vrachtvervoer op de Brugse en Dudzeelse Steenweg. “Dankzij de A11 is het niet langer nodig voor vrachtwagens om door de dorpskernen van Koolkerke en Dudzele naar de haven te rijden” menen Mercedes Van Volcem en Jasper Pillen.

Vlaams Parlementslid Van Volcem diende hierover al een vraag in bij bevoegd Minister Ben Weyts.  “Ik hoop dat de Minister luistert naar de verzuchtingen van de burgers. Zijn diensten beschikken alleszins over al de verzamelde informatie van de bewoners. De enige correcte beslissing is het bannen van doorgaand zwaar vrachtvervoer in Koolkerke en Dudzele.”