Monthly Archives: August 2017

1 september – Open Vld wil meer ‘oplichtende’ borden 30 km/h in Brugge

Sinds 2005 zijn alle schoolomgevingen zones geworden waar men niet sneller mag rijden dan 30 km/h. Signalisatie en in Brugge ook Octopus-borden duiden deze zones aan. Maar volgens Open Vld Brugge kan dit nog veel beter.

“In het belang van onze schoolgaande jeugd pleiten wij voor meer oplichtende borden ‘zone 30’ voor en na de schoolbel in Brugge” stellen Mercedes Van Volcem en Jasper Pillen, gemeenteraadsleden voor Open Vld. Nu zijn de borden niet altijd even goed geplaats, zijn ze klein of werken ze niet of net juist de hele tijd. Op sommige plaatsen zijn er ook nog geen borden.

Diverse onderzoeken, onder meer de VAB Mobiliteitsbarometer, hebben al aangetoond dat automobilisten zo’n tijdelijke en duidelijkere signalisatie beter naleven. “Voor de automobilist is de situatie duidelijker. Onderzoek wijst uit dat de chauffeurs zich ook beter aan de regels houden dan in een ‘gewone’ zone 30. De verkeersveiligheid wint dus bij het installeren van deze oplichtende palen omdat de burgers echt overtuigd zijn dat het op bepaalde tijdstippen nodig is om trager te rijden” aldus Jasper Pillen.

“Nu zijn de Brugse zones 30 vaak te beperkt aangeduid. Bijvoorbeeld na 2 maanden schoolvakantie zouden meer en beter geplaatste oplichtende borden in het straatbeeld de automobilisten nog eens extra kunnen wijzen op de verplichting tot het respecteren van de snelheid” zeggen de liberale raadsleden.

Het Brugse stadsbestuur is bezig met het in kaart brengen van de schoolomgevingen. Open Vld steunt hen in dit engagement. “Maar wij vragen met aandrang dat deze oplichtende borden deel zullen uitmaken van de oplossing” stellen Pillen en Van Volcem nog.

Oplossing verkeerslichten Dampoort dringt zich op

De problemen met de verkeerslichten aan de Dampoort blijven aanhouden. Gemeenteraadslid Jasper Pillen vraagt opnieuw aan de stad én aan de bevoegde Vlaamse dienst om in te grijpen. “De lichten zijn nu al een tijdje ernstig ontregeld. Op bepaalde momenten heeft iedereen op het kruispunt zeer lang rood. Op andere momenten duurt het groen licht erg kort zodat er amper wagens kunnen passeren. Hiervoor moet een oplossing komen”.

De situatie leidt tot lange wachtrijen en tot onbegrip bij veel chauffeurs. “Dit weekend stond er een rij wagens aan te schuiven tot bijna aan de boot naar Damme” kon Pillen zelf ter plaatse vaststellen.

Jasper Pillen vraagt aan de wegbeheerder om snel in te grijpen, zeker met 1 september in het verschiet. “Eventueel moet de stad politioneel waar dat mogelijk is, ondersteuning bieden”.