Monthly Archives: October 2016

Oplossing Vlamingdam – St. Jorisstraat in zicht?

Ik vraag al jaren aandacht voor deze problematiek. In de gemeenteraad van juni 2016 werd mijn interpellatie over de verkeerssituatie op de as Vlamingstraat – St. Jorisstraat – Vlamingdam besproken. De cijfers die hierop werden verkregen via een schriftelijke vraag tonen aan dat er een scherpe stijging is op het vlak van materiële en ook letselongevallen. De cijfers zijn duidelijk: bijna elke maand zijn er 2 schadegevallen en de as is zowel de recordhouder als de sterkste stijger op vlak van schadegevallen, ongevallen en gewonden (!).

De verschillende problemen (snelheid, bussen, trillingen, ongevallen, …) zijn aan bod gekomen.

 De Burgemeester was, in tegenstelling tot eerder in juni toen ik de problematiek aanhaalde, duidelijker in z’n antwoorden. Positief is ook dat de antwoorden in de lijn liggen van wat de delegatie bewoners te horen kreeg.

13322114_1418638624828767_3402402388230883485_nEr werd het volgende gemeld:

– de werken aan de Katelijnestraat worden momenteel gepland. Daarna zou het aan de beurt zijn om de as Vlamingstraat – St. Jorisstraat – Vlamingdam opnieuw in te richten, te beginnen met de riolen. Dan zouden ook infrastructuur-aanpassingen aan de straat kunnen aangebracht worden. Dit zal helaas nog tijd vragen, een timing kon niet gegeven worden.

– de wegendienst kreeg de opdracht om relatief snel te onderzoeken wat er kan gebeuren op korte en middellange termijn. De burgemeester kon geen timing geven maar beseft dat er voortgedaan moet worden. We hebben alvast gemeld dat we de druk gaan hooghouden.

– zoals u hebt kunnen lezen is er heel wat te doen in heel Brugge over de bussen. Er werd meermaals gezegd dat er wordt gezocht naar een eerlijke spreading en dus oplossing voor oa de straten. Ook dit gaan we opvolgen.

Positief is dus dat de druk van de bewoners en van enkele raadsleden lijkt te werken. We houden de situatie op de as alvast zeker op de agenda.

Positieve evaluatie openbare BBQ – hopelijk snel extra plaatsen!

Brugge heeft het gebruik van de eerste en voorlopige enige openbare BBQ positief geevalueerd. Ik kreeg dit als antwoord op mijn vraag hierover. 160920 Pillen antw-openbare barbecues

14064076_1522896834402945_1101203333532954582_nDe BBQ is gelegen in het Ruzettepark, rechtover de Brugse brandweerkazerne, aan de Vesten. De opvangbak voor as levered wat problemen op maar werd door de bevoegde diensten aangepast.

Op mijn vraag om een openbaar toilet te installeren – een steeds terugkerend probleem in Brugge – werd niet ingegaan. De stad verwijst naar de toiletten in het stadsgebouw aan de overkant van de Ring. Dit lijkt me geen afdoende oplossing.

Op mijn vraag of er nieuwe locaties zullen bepaald worden om BBQ’s te installeren werd positief geantwoord, de stad onderzoekt momenteel een optie te Sint-Andries. Hopelijk is dit de start van een grote uitrol want ik ben ervan overtuigd dat deze plaatsen en faciliteiten mensen bij elkaar brengen!