Monthly Archives: September 2016

Oplossing voor kruispunten R30 – Generaal Lemanlaan – Nijverheidsstraat zijn nodig.

De ochtendfiles, vaak tot aan het G. Roelandtsplein, zijn vanaf 1 september ook terug. De lange files en vaak onveilige fietssituatie verdienen dan ook de nodige aandacht.

De knelpunten zijn dubbel en versterken elkaar:

1)      Uitkomend verkeer uit de Nijverheidsstraat in 3 richtingen. De sterke groei van het woningaanbod in deze buur versterkt uiteraard de verkeersstroom.

2)      Bijna alle fietsers komende uit de Generaal Lemanlaan moeten het kruispunt kruisen zodat er voortdurend conflicten zijn met afslaande wagens naar rechts richting Kruispoort. Het éénrichting maken van de Nijverheidstraat, een verdedigbare ingreep, maakt dat de verkeersstroom nog toegenomen is.

“De vele tientallen fietsers die plaatsnemen in het voorsorteervak en rechts van de wagens op het fietspad verhinderen het afslaand verkeer. Overigens leidt dit, niet zelden met vrachtwagens, tot een zeer gevaarlijke situatie” aldus Open Vld. De problematiek doet zich voornamelijk voor in de spits.

14212036_955102637952529_4736513249823514850_n

Daarom stelt Open Vld een aantal concrete maatregelen voor:

  1. Gemeenteraadslid Jasper Pillen, die het probleem al aankaartte in de stedelijke werkgroep verkeer, pleit voor een aparte cyclus van de verkeerslichten die moet aangebracht worden voor de fietsers. Deze moet starten een tiental seconden voor die van de wagens komende van de Generaal Lemanlaan.
  2. Daarenboven moet tussen het kruispunt R30 – Generaal Lemanlaan en het kruispunt Generaal Lemanlaan – Nijverheidsstraat een verkeerslicht voor de fietsers aangebracht worden. Dit licht dient ‘rood’ aan te geven voor het fietsend verkeer enkele seconden voor dat de auto’s ‘groen’ krijgen. “Op die manier wordt het afslaand autoverkeer gescheiden van het doorgaand fietsverkeer. Deze lichten zouden enkel moeten werken in de spitsuren” stelt Michiel Vanroose.
  3. Het licht ter hoogte van het kruispunt Generaal Lemanlaan – Nijverheidsstraat moet steeds werken bij activatie door een bus die komt uit de Nijverheidsstraat. “Dit is nu niet altijd het geval” getuigt Dirk Augustyn.
  4. Tot slot zou het ‘s ochtends langer groen moeten zijn komende uit Assebroek voor zowel de fietsers als de auto’s. In de avondspits zouden dan het groen komende vanuit de Gentpoort langer moeten duren. “Iedereen ziet dat de verkeersstroom ‘s ochtends meer uit Assebroek komt en ‘s avonds meer uit de binnenstad. Slimme verkeerslichten moeten daarop inspelen” stelt Peter De Zutter.