Monthly Archives: August 2016

Wanneer nieuwe en slimme borden voor Ringvaart?

Ik heb de bevoegde Vlaamse administratie gevraagd om dringend de borden te herstellen die info geven over het al dan niet open staan van de Brugse bruggen. Sinds een aantal dagen zijn de borden defect. De info over de situatie aan de bruggen is niet leesbaar.

Ik maakte meteen ook van de gelegenheid gebruik om nogmaals mijn oproep te herhalen om ten eerste meer en ten tweede ‘slimmere’ borden te plaatsen.

IMG_4629Ten eerste moeten er meer borden komen. De gebruikers van de Generaal Lemanlaan of de Koolkerkse Steenweg blijven verstoken van dit informatiemiddel, zelfs jaren na de installatie van de eerste borden. Ook Sint-Kruis wordt niet bediend. In het geval van de Generaal Lemanlaan en de Koolkerkse Steenweg is het nochtans voor een vlotte doorstroming van belang dat de wagens die vanuit deze twee straten de R30 oprijden duidelijk weten op welke manier ze het vlotst het standscentrum kunnen bereiken. Iemand die van Assebroek komt moet duidelijk weten of de Kruispoort dan wel de Katelijnepoort het best gebruikt kan worden.

Ten tweede moeten er ‘slimmere’ borden komen. Nu zijn maar liefst 5 mogelijkheden aangeduid op het scherm (groen, oranje, blauw, rood en rood met aftellende seconden). Dit is duidelijk teveel. Het moet de bedoeling zijn dat in één oogopslag de bestuurders weten welke richting ze moeten nemen. Daarnaast bieden de borden geen oplossing voor een ander probleem: de borden tonen niet aan welke richting de boot vaart en welke route je dus als bestuurder moet nemen. Het gebeurde met het oude systeem al te vaak dat wagens die de pijlen volgden naar een openstaande brug geconfronteerd werden met een brug die opengaat wanneer zij aankomen aan de brug. Het nieuwe systeem zou de te volgen richting, afgaande op de beweging van de boot die passeert, moeten aangeven.
Concreet: een boot vaart van Oostende naar Gent. Bij passage aan de Krakele zal het systeem aanduiden dat deze brug zal draaien. Kort daarop zal ook de Warande en de Dampoort opengaan. Als bestuurder weet je echter niet welke richting de boot uitvaart. Het systeem zou de bestuurder dus in de richting van de Krakele (of nog beter de Scheepsdale, als die open zal zijn) moeten sturen want tegen de bestuurder aankomt aan de Warande of de Dampoort zal deze ook openstaan.

Ingrijpen nodig om veiliger te fietsen aan Boeverie

Open en Jong Vld Brugge vragen een oplossing voor het onveilige fietsverkeer tussen het station van Brugge en de balkonrotonde op de Koning Albert I-laan.  De werken aan de stationsomgeving zijn al even aan de gang. Sinds enkele weken is er opnieuw doorgang mogelijk aan de Boeveriepoort.

Fietsers, komende van het station, rijden momenteel links in derijrichting, mooi afgeschermd met betonblokken van de rijbaan. Halverwege, tussen het station en de balkonrotonde op de Koning Albert I-laan, moeten fietsers de weg dwarsen. Daarvoor zijn verkeerslichten geïnstalleerd. “Op die plaats wordt het gevaarlijk” aldus Jong VLD voorzitter Michiel Vanroose. “Er is geen markering of aanwijzing waar fietsers precies moeten rijden. Velen rijden op het voetpad, andere volgen de weg en rijden zelfs de balkonrotonde op. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden, in eerste instantie voor de fietser, maar tevens voor de automobilist. Zo zag ik al fietsers op de rotonde”

Tijd om in te grijpen!

De liberalen kaarten dit probleem bewust nu aan, zodat de verkeerssituatie veiliger kan zijn tegen 1 september, de start van het nieuwe schooljaar. Gemeenteraadslid Jasper Pillen volgt de situatie mee op en roep de stad en het Gewest op nu snel in te grijpen: “Brugge is een fietsstad. Het fietsverkeer moet zo veilig mogelijk verlopen. De stad en het gewest moeten hier meteen ingrijpen. Over een kleine 2 weken gaan honderden fietsers van deze route gebruik maken.”