Monthly Archives: March 2016

Nu ook einde straffeloosheid voor Nederlanders in Brugge

Op donderdag 3 maart werd het verdrag gestemd in de Kamer waardoor Nederland en België rechtstreeks informatie zullen kunnen uitwisselen over overtreders van het verkeersreglement of niet-betalers van parkeerretributies. Het verdrag treeft over maximum 2 maanden in werking.

BEN_83871

Zodoende zullen onder meer de aan de grens gelegen gemeentes de betaling van onbetaalde boetes kunnen vorderen bij Nederlandse onderdanen, aan wie de boetes rechtstreeks zullen worden bezorgd. Na verscheidene jaren wetgevend werk keurde de Kamer de tekst goed en het akkoord treedt vandaag 3 maart in werking.

 

Er bestaat een gelijkaardig bilateraal akkoord met Frankrijk sinds 2013. Minister Galant, van wie ik de woordvoerder ben, beschouwt dit als een belangrijke stap in haar streven naar het komaf maken met het gevoel van straffeloosheid dat bij een aantal bestuurders leeft: “Een vastgestelde overtreding moet leiden tot een bestrafte overtreding. Dit geldt voor iedereen, ook voor de buitenlandse overtreders. Er mag geen straffeloosheid meer bestaan voor onbetaalde boetes” meldde ze terecht.

In 2015 stelde ik het College hierover al een vraag. Uit het antwoord bleek toen dat er wel degelijk iets schort met de inning van retributies voor buitenlandse chauffeurs. Dit is frustrerend voor de Bruggeling: enerzijds het (te) streng afdwingen van de parkeerregeling door de privéfirma en de hoge prijzen voor parking en anderzijds het besef dat toeristen niet altijd tot betaling worden gedwongen. Die tijd is binnenkort, net zoals dat al 2 jaar is voor de Fransen, ook voor de Nederlanders gedaan.

Boetes en retributies zullen niet retroactief geind kunnen worden.