Monthly Archives: December 2015

Compensatie-regeling voor horeca ivm terrassen!

Enkele jaren geleden werden de paviljoenen op’t Zand vernieuwd. Stof, lawaai, … de kant van de binnenstad van het grootste plein van onze binnenstad veranderde in één grote bouwwerf. Verschillende horeca-ondernemers zagen de klanten op hun terrassen massaal vluchten naar gezelligere plekken. Ik stelde toen de vraag aan het College om een deel van de terrassentaks, die al snel in de duizenden euro’s loopt voor enkele maanden, kwijt te schelden.

Ik kreeg hierover een dubbel antwoord: enerzijds was er begrip voor de vraag maar anderzijds ontbrak een rechtsgrond voor een dergelijke compensatie. Na lang aandringen en het consequent herhalen van mijn vraag ben ik zeer tevreden dat de gemeenteraad van december 2015 nu een dergelijk principe in de regelgeving heeft ingeschreven. De uitbaters zullen zelf moeten aantonen dat ze overlast kregen van de werken voor hun deur, waarna een terugbetaling onderzocht zal worden. De komende werken op ’t Zand kunnen alvast een test zijn voor dit nieuwe systeem.