Monthly Archives: October 2014

Oplossing kruispunt Langestraat – Bapaumestraat nodig.

 

Ik heb de bevoegde stadsdiensten gevraagd de situatie aan het kruispunt Langestraat – Bapaumestraat te onderzoeken. Ik vraag men af of de bestaande voorrang-van-rechts-regel in de huidige situatie niet beter afgeschaft wordt.

Het verkeer in de Langestraat komende van de richting van de Kruispoort kan deze voorrang immers amper geven. De Langestraat is te smal om de draaicirkel te maken als je uit de Bapaumestraat komt en wil afdraaien naar links richting Kruispoort. Niet zelden wordt daarom het voetpad of de boordsteen gebruikt, wat tot gevaarlijke situaties leidt. Ik motiveerde zo mijn vraag aan de Stad.

Untitled Vooral tijdens de avondspits of wanneer de Kruispoortbruggen open zijn, is de situatie er chaotisch.

De oplossing is om de voorrang van rechts te neutraliseren door het aanbrengen van bord/haaientanden als je uit de Bapaumestraat komt. “it is op zich mogelijk. Onder andere komende van de Gentpoortvest als je de Katelijnestraat wil inrijden richting de brug over de ringvaart bestaat deze situatie al.

De verkeersdienst van de Politie onderzoekt nu mijn vraag. Uiteraard kunt u eventuele suggesties en/of vragen over dergelijke knelpunten steeds mailen naar jasper.pillen@jongvld.be !

Onknapbeurt gebouw Heemkundige Kring Van Coppenolle nodig.

Het gebouw die de Heemkundige Kring M. Van Coppenolle (Moerkerkse Steenweg 104) huurt aan de Stad verdient een opknapbeurt. Er is vooral sprake van insijpeling van regenwater. Op de eerste verdieping, waar er onder andere ook archief wordt bewaard, zijn er vocht- en schimmelplekken.

Ook opfoto 2 de benedenverdieping zijn de muren geïnfecteerd met schimmel.  Bij zware regenval staat er water op de muren.

De huurders wensen dit gebouw graag vanbinnen een opknapbeurt te geven maar hiervoor zouden eerst de genoemde problemen opgelost dienen te worden. Overigens lijkt het mij in dergelijke vochtige omgeving niet ideaal om (papieren) archieven te bewaren.

Het foto 1belang van het archief kan niet onderschat worden en de inzet van de vrijwilligers en bezielers is lovenswaardig. Een oplossing is dus nodig.

Ik heb daarom in een schriftelijke vraag om herstellingswerken gevraagd.

Het rommelt in het Entrepot

Er zijn ernstige problemen gisteren bij het Entrepot, het jongerencultuurcentrum dat vooral door de Stad Brugge gesubsidieerd wordt. De zakelijke en artistieke coördinator werd gisteren ontslaan, met uitbetaling van 7 maanden wedde. Er werd hiervoor een nipte meerderheid gehaald in de raad. Sp.a was voorstander van het behouden van de dame, terwijl vooral CD&V blijkbaar de forcing voerde over het ontslag. Overigens leek er vorige week op de voorstelling van de Brugse triënnale, bijgewoond door de coördinator, geen vuiltje aan de lucht.

941039907_6afb3e5a63_o

Omdat de beheersovereenkomst eind dit jaar afloopt en de ‘verstedelijking’ van de vzw een onderzochte optie is, dient nu ingegrepen te worden. Het is overigens ook het moment om zich vragen te stellen bij de aanwezigheid van verschillende schepenen en gemeenteraadsleden in de raad van bestuur. Dat het zover moet komen is op zich al een blaam maar er is meer aan de hand: enkele van de genoemde motieven die hebben geleid tot het ontslag doen vermoeden dat de leden van de raad van bestuur zich niet of onvoldoende van hun controletaak hebben gekweten. Dit verdient duidelijkheid: voor de Brugse jeugd, de Brugse stadskas, de betrokken medewerkers en het serieux van het centrum.

Nog dit: het Brugse stadsbestuur, nochtans altijd de eerste om op de foto te gaan op allerlei events, organiseert geen officieel moment deze middag voor de 5e verjaardag van Villa Bota, een satelliet van het Entrepot. Nu eventjes liever geen vragen?