Monthly Archives: September 2014

Aanpassing spertijden en regelgeving pleziervaartuigen. Kritische opvolging gegarandeerd!

Er is een princiepsakkoord goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen om de spertijden uit te breiden van 07.30u tot 08.30u en van 16.30u tot 17.30u (in plaats van 07.50u tot 08.20u en 17.00u tot 17.30u).

Capture décran 2014-01-28 à 10 57 46 (2)

Ook de pleziervaart zou door een hele reeks voorwaarden en regels aan banden worden gelegd.

Ik heb om deze 2 maatregelen gevraagd tijdens de gemeenteraad van januari. Ik ben dan ook tevreden dat er nu eindelijk werk gemaakt wordt van deze 2 goedkope en op korte termijn haalbare maatregelen.

Ik ga dit kritisch opvolgen. De spertijden moeten absoluut nageleefd worden, iets wat nu vaak niet het geval was. Daarnaast ga ik blijven ijveren om betere signalisatie te krijgen die de bestuurders informeren over de te volgen weg wanneer een brug open staat. De nu bestaande borden moeten efficiënter zijn.

Open Vld werkt aan de veiligheid in Brugge !

Open Vld Brugge heeft met afschuw kennis genomen van de steeds langer wordende reeks feiten van geweld en agressie in Brugge. De liberale partij wil, zowel op preventief als op repressief vlak, duidelijke voorstellen formuleren om hierop antwoorden te bieden. Open Vld verwacht een duidelijk antwoord vanuit het beleid. De Bruggeling verdient een veilige leefomgeving en het imago-verlies voor onze stad moet gestopt worden.

Daarom heb ik samen met de collega’s een eigen veiligheidsplan opgesteld. We zijn ervan ervan overtuigd dat we met alle actoren en partners samen de toegenomen onveiligheid een halt kunnen toeroepen!

  1. De Brugse politie moet zichtbaar aanwezig zijn in de uitgaansbuurten. Politiepatrouilles moeten zichtbaar en aanspreekbaar zijn. De politie is immers een partner van de horeca en een waakzaam oog voor de uitgaande jeugd.IMG_4437
  2. Gerichte controles op messen en andere wapens moeten steeds mogelijk zijn en mag geen politiek taboe zijn. Een politiecontrole is nooit een provocatie, zoals door sommigen soms wordt beweerd.
  3. De Kuipersstraat moet heringericht worden. Het verloederende busstation moet verwijderd worden en een nieuwe, moderne en transparantie uitstraling krijgen. De straat moet beter verlicht worden en de geur- en lichtpollutie moet aangepakt worden.
  4. Het stadsbestuur koos voor de heraanleg van de Geldmuntsstraat voor een ‘verkeersluw’ concept. Het afsluiten van de winkelstraten zou overwogen worden. Het is afwachten hoe het huidige beleid dit gaat invullen maar Open Vld eist dat de as tussen de Eiermarkt-Kuipersstaart en ’t Zand ’s nacht open blijft voor verkeer. Sociale controle is erg belangrijk. Deze as wordt nu al geplaagd door overvallen en/of agressie. Een verkeersvrije of –arme straat met dus minder sociale controle zal deze problematiek nog doen toenemen.
  5. Na lang aandringen werd gestart met buurtinfo-netwerken in Brugge. Een netwerk opstarten voor de uitgaansbuurt is aangewezen. Informatie dient op een beveiligde manier gedeeld te worden tussen de politie en de uitgaanshoreca. Via sms kan zo snel en vertrouwelijk aan de uitbaters en erkende portiers informatie verstrekt worden over problemen.420470_10150610633904160_533574159_9364884_587839123_n[1]
  6. De installatie van nieuwe camera’s is positief. Er dient verder gewaakt worden over het gebruik van de camera’s. De beelden moeten gegarandeerd van goede en dus bruikbare kwaliteit zijn.
  7. Duidelijke afspraken tussen politie en parket over vervolging zijn nodig. De bevelvoerende politiefunctionaris moet duidelijk opgedragen zijn wat te doen in bepaalde situaties zodat geen twijfel mogelijk kan zijn. Elk geval van geweldpleging of van vandalisme dient beantwoord te worden met een effectieve vervolging. Snelrecht moet mogelijk zijn. Door de maatregelen van Minister Turtelboom is effectieve bestraffing mogelijk.
  8. De politie moet goed uitgerust zijn, onder meer met standaard steekvrije messen.
  9. De vraag van de korpschef naar meer effectieven (+10 pct) dient aandachtig onderzocht te worden. Zeker het aantal effectieve en inzetbare agenten moet omhoog. De werkdruk en vraag naar inzet is gestegen de afgelopen jaren en verdient een politiek en budgettair antwoord. Het specifieke karakter van Brugge zowel geografisch als qua voorzieningen (voetbal, haven, gevangenis, toerisme, …) kan hierin niet ontkend worden.

Herbekijk hier de Focus-reportage over dit onderwerp: http://www.focus-wtv.be/nieuws/brugse-oppositie-wil-andere-aanpak-van-de-veiligheid

Jasper Pillen hekent het parkeerbeleid voor bewoners centrum Brugge

Tijdens de gemeenteraad van 16 september interpelleer ik over het steeds afnemend aantal parkeerplaatsen in de Brugse binnenstad.

In 2013 werden er namelijk 7300 parkeervignetten voor bewoners uitgereikt. Er zit duidelijk een stijgende lijn: in 2010 waren het er nog 500 minder. De binnenstad had in 2011 bij de laatste evaluatie van het mobiliteitsplan een dikke 5800 plaatsen. Daarvan mag je er dus rustig nog enkele tientallen van afdoen door de opeenvolgende schrappingen van plaatsen rond Sint-Salvator, in de winkelstraten, door de nieuwe aanleg van Walburga-buurt, op het Biskajerplein, … In augustus verdwenen er nog 30 plaatsen (!) in de Noordstraat, een woonbuurt.

2014-02-27 12.48.33-2

Veel cijfers maar je hoeft echt geen genie te zijn om te zien wat er aan het gebeuren is: steeds meer bewonersvignetten voor steeds minder plaatsen.

De coalitie wil jonge Bruggelingen in de stad houden. Wij ook. Maar ik kom steeds meer jonge Bruggelingen, leeftijdsgenoten, tegen die de parkeerdruk als reden nummer 1 noemen waarom ze kiezen voor de deelgemeenten of zelfs voor een andere stad of gemeente.

Een antwoord moet hierop gegeven worden. De aangekondigde evaluatie van het mobiliteitsplan (eind volgend jaar) komt te laat en zal niet eerder dan in 2016 geïmplementeerd worden. De situatie is momenteel niet meer houdbaar.

140916 INT parkeren binnenstad

Jong Vld Brugge op bezoek in de Brugse moskee.

Jong Vld Brugge bezoekt op 9 september de Brugse Moskee. Met Jong Vld bezoeken we op geregelde tijdstippen events, instellingen en bedrijven in het Brugse.

Voor de jIMG_4630onge liberalen staat het begrip ‘vrijheid’ centraal. In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, geldt dit uiteraard ook voor de vrijheid van godsdienst. Maar in het bijzonder in de huidige internationale context vonden we het opportuun om onze leden kennis te laten maken van de werking van de moskee in onze stad. We waren meteen welkom.

Samen met jongerenvoorzitter Piter Puystiens herinneren we ook nog eens aan het Jong Vld voorstel dat de invoering van de zogenaamde ‘Kirchensteuer’, zoals dat in Duitsland bestaat, bepleit. Burgers kiezen daar op hun belastingbrief zelf aan welke godsdienst ze een bijdrage wensten te doen. Dit is eerlijker en zal zorgen voor een correctere verdeling over de verschillende erkende religies. Ik volg dit dossier in de gemeenteraad op en ik ben van mening dat de coalitie meer inbreng van de kerkfabrieken kan vragen. Het in het decreet op de erediensten genoemde overleg kan mijn inziens ruimer geïnterpreteerd worden. Alleen al de 30 kerkfabrieken krijgen in totaal circa 2 miljoen euro per jaar.

Dading: “Duidelijkheid over bestaande 150 kV-lijn is nu ook snel nodig”

Ik ben erg tevreden  over de dading die afgesloten werd tussen de stad en Elia. Als woordvoerder van Burger Initiatief Koolkerke lag ik mee aan basis tegen het protest in de noordelijke deelgemeenten van Brugge in 2010 en 2011.

Open Vld vroeg deze morgen al bij monde van fractieleider Mercedes Van Volcem inzage in de dadingsovereenkomst en wil een debat in het algemeen berek. Dat is nog maar normaal.

DSC_0198Ik blijf namelijk op m’n hoede:  dat de nieuwe 380 kV-lijn die het project Stevin omvat ondergronds Koolkerke en Kruisabele ging passeren wisten we eigenlijk al een tijdje. Over het andere luik, namelijk de afbraak van de bestaande 150 kV-lijn is het echter de laatste tijd stil.

 Nochtans heeft de Vlaamse Regering in mei 2011 beslist dat deze lijn, die maar liefst op Koolkerke alleen al 4 wijken overspant, afgebroken moet worden van zodra de nieuwe ondergrondse lijn operationeel is. Ik heb daarom meteen om duidelijkheid gevraagd aan de Stad. Het is essentieel dat alle engagementen nageleefd worden. De 150 kV-lijn moet dus verdwijnen.

 

 

Beslissing koetsenhuis te snel en te betreuren

Ik heb met verbazing kennis genomen van het nieuws om het bestaande koetsenhuis op de site Oud Sint-Jan om te vormen tot een kunstgalerij en juwelenatelier voor een Lichterveldse onderneming. Terwijl de Brugse koetsencollectie nog steeds geen onderkomen heeft en in een gesloten, bouwvallige loods staat, gaat de stad een geschikte nieuwe locatie voor deze koetsencollectie uit handen geven.

OSJ_koetshuis_fotoErfgoedkringen en hijzelf schoven de piste Koetsenhuis in het verleden al naar voor om de unieke koetsencollectie in onder te brengen. Deze piste zou momenteel ook door de Stad onderzocht worden. Dat de koetsen weg moeten uit de loods in de Groenestraat is immers zeker, de loods zal namelijk verkocht worden.

Het is jammer dat er niet werd gewacht op een definitieve beslissing over een onderkomen voor de koetsen. De stad had ervoor moeten kiezen het eigen erfgoed op deze toplocatie en in dit voor de hand liggende pand onder te brengen.

Ik ga blijven ijveren voor de restauratie en het publiek maken van de collectie van dit onderdeel van het Brugse erfgoed.

 

Brugse jeugd moet leren zwemmen op 6 jaar!

In Gent gaat de stedelijke sportdienst extra zwemlessen organiseren aan 10-jarigen omdat vastgesteld werd dat veel kinderen niet of nauwelijks kunnen zwemmen. Experts hebben naar aanleiding van dit nieuws gewaarschuwd voor de risico’s die verbonden zijn aan deze trend.

Zwembad Jan Guilini Brugge

Volgens de eindtermen moet iedereen kunnen zwemmen na het zesde leerjaar maar in steeds meer steden, aldus nog de experts, wordt er bespaard en staat deze doelstelling daarom onder druk. Ook Brugge moet besparen. Maar deze besparingen mogen niet blind zijn. Besparen op het onderwijs en op veiligheid is taboe voor ons. De lessen moeten optimaal blijven én de factuur mag niet doorgeschoven worden naar de ouders. Mercedes Van Volcem en ikzelf onderstreepten dit nog eens bij aanvang van het nieuwe schooljaar.

Open Vld wil dan ook dat de stad Brugge deze opgetekende tendens tegenhoudt of stopt. Brugge moet ambitieus zijn: in onze stad moet ieder kind van 6 op school leren zwemmen. Een Brugs kind moet op z’n 10de vlot en veilig kunnen zwemmen. Daarom moeten voldoende financiële middelen uitgetrokken worden voor de Brugse scholen opdat ze kwalitatieve en voldoende zwemlessen kunnen organiseren. Tijdens de volgende begrotingsgesprekken gaan Mercedes en ik deze eis opnieuw herhalen.