Monthly Archives: August 2014

Debat over de veiligheid: zonder taboes én broodnodig

Een reeks ernstige veiligheidsincidenten toonden op tragische wijze aan wat iedereen die af en toe in de Brugse binnenstad ‘s avonds op stap gaat al enkele jaren merkt: Brugge verliest haar imago van een veilige stad. Vechtpartijen, wapenbezit, braaksel en vuilnis op trottoirs, … verzieken de sfeer voor de Brugse jeugd en voor de inwoners én de handelaars uit de binnenstad. Recentelijk nog maakte ik bekend dat de buschauffeurs van De Lijn de halte Biekorf op weekendavonden weigerden te bedienen wegens de onveiligheid. De burgemeester viel in de media compleet uit de lucht. Vandalisme naar de voorbijrijdende bussen toe of in de bushalte Biekorf is schering en inslag.

2014-02-27 12.48.33-2Voor Open Vld is het duidelijk: deze negatieve spiraal moet gestopt worden. De maatregelen die de coalitie beloofden en die normaal in september in de gemeenteraad zullen besproken worden zullen ernstig en doordacht moeten zijn.

De koppen moeten uit het zand. Iedereen moet daarbij aan de bak: politiek, politie, horeca én de uitgaande jeugd. Amokmakers, overigens meestal niet-Bruggelingen, moeten individueel aangepakt worden, met collectieve maatregelen kan men als liberaal niet zomaar akkoord gaan.

Voldoende aandacht moet daarbij gaan naar de veiligheid van onze politiemensen. Dat zij nog steeds interventies moeten doen in cafés zonder steekvrije handschoenen waardoor soms verwondingen gebeuren, is ontoelaatbaar. Net zoals vorig jaar ga ik hierover tussenkomen tijdens de bespreking van de politiebegroting.

De VSOA-noodkreet dat de steeds toenemende opdrachten voor de politie (een steeds drukkere zomeragenda, 750.000 euro kosten verbonden aan het voetbal, ..) niet meer houdbaar zijn voor het korps kunnen ook niet genegeerd worden.