Monthly Archives: June 2014

• Plaatsbezoek aan CityDepot in Hasselt

Brugge onderzoekt momenteel de komst van CityDepot naar onze stad. Een eerste oriëntatienota werd al opgemaakt in de komende weken zou een bredere nota en beslissing mogen verwacht worden.

Als gemeenteraadslid vond ik het informatieaanbod naar de raadsleden én naar de handelaars ontoereikend. Naar aanleiding van de door mij ingediende vragen werd een plaatsbezoek in Hasselt georganiseerd. Hasselt was de pilootstad voor CityDepot. Dit jaar gaat het systeem ook van start in Brussel.

foto

Er werd onder andere een bezoek gebracht aan het depot zelf en aan een reeks handelaars die gebruik maken van het systeem. Enkele Brugse vertegenwoordigers van handelsgebuurtekringen, politici van Open Vld, CD&V, sp.a en Groen en enkele ambtenaren maakten deel uit van de delegatie.

Het bezoek leerde dat duidelijke communicatie over onder andere de voorwaarden en vooral de voordelen nodig zijn. Het bezoek aan het relatief kleine depot maakte meteen al één van de vaak gehoorde misvattingen duidelijk: slechts een beperkt aantal goederen is via CityDepot te transporteren. De koude keten, groenten en fruit, … zijn niet mogelijk. Een tweede misvatting is dat CityDepot echt wel geen verplichting is voor de handelaars. Met enkele andere bezoekers maakte ik gebruik van de vrije tijd om op goed geluk wat winkeliers in de Hasselse binnenstad te bezoeken. Zij die niet deelnamen aan CityDepot hadden telkens een gemotiveerde reden maar getuigden ook van de totale afwezigheid van politieke of commerciële druk om alsnog over te schakelen. Dit is van groot belang. Zij die wel deelnamen getuigden over flexibiliteit, goedkope tarieven en tijdswinst.

Ik denk dat het vooral van groot belang is dat de Stad en CityDepot de vele voordelen aan het systeem extra in de verf gaan zetten. Dat de Bruggeling en zijn/haar levenskwaliteit gebaat is bij minder en kleiner vrachtverkeer in de binnenstad staat buiten kijf. Maar daarmee gaan we de handelaar, die naast het algemeen belang per definitie het eigen belang nastreeft (wat normaal en positief is – Adam Smith had gelijk) niet overtuigen. De handelaar zal wel gecharmeerd zijn door het feit dat CityDepot naast de levering op een tijdstip waarop hij/zij dit wenst ook instaat voor het terug meenemen van het karton en plastic waarin de goederen staken. De mogelijkheid om de stockage te laten doen door Citydepot in hun ruimte is ook een voordeel. Een Hasselse handelaar in meubels deed het zelfs als volgt: de klant kon de zaak bezoeken en aanduiden wat ie wenste waarna de handelaar de meubelen bij CityDepot laat leveren. Tijd én ruimte dus gespaard. Het feit dat door de grote volumes die ze verwerken CityDepot ook een erg laag tarief kon bedingen bij BPost om pakjes te verzenden, kan ook veel handelaars (met een e-shop) verleiden.

Het bezoek bracht deze (zeker voor politici minder tastbare) voordelen  goed naar voren. Het grote vraagteken blijft de betaalbaarheid van het hele systeem. CityDepot verlangt een ‘participatie’ van de de stad in haar activiteiten (lees: aankoop van aandelen van de cbva). Over de garanties, de som geld en de leefbaarheid na x aantal jaren dient de volgende nota alvast duidelijkheid te verschaffen.