Monthly Archives: April 2014

• Interpelleren over Vlamingdam? Niet toegestaan!

Ik diende, zoals bijna iedere maand, een interpellatie in. De lange reeks ongevallen en schadegevallen op de as Vlamingdam zijn voor de bewoners een echte plaag. Deze problematiek sleept al jaren aan (ik deed al acties in 2011) en bereikte een nieuw hoogtepunt vorig weekend met alweer een zwaar ongeval.

Tot mijn verbazing kreeg ik een mail van de secretarie dat ik mijn interpellatie niet mag houden.  “Men vond dit materie voor een schriftelijke vraag” was het antwoord. Schandalig is dus dat de opportuniteitsvraag  niet meer door het oppositie-raadslid kan gesteld worden. Dat is rood licht 1.

IMG_4629

Rood licht 2 is het volgende: dit is flagrant in strijd met het huishoudelijk reglement van de  gemeenteraad. Artikel 38 zegt duidelijk dat een interpellatie kan als je na een maand geen antwoord kreeg op een schriftelijke vraag. In bijlage een vraag omtrent de situatie, gedateerd en ingestuurd op 11 maart. Mijn interpellatie mocht dus zelfs niet geweigerd worden.

Deze inbreuk op de onafhankelijkheid van een raadslid is niet voor herhaling vatbaar. Ik ga zeer kritisch het antwoord op mijn schriftelijke vraag, dat ik normaal 3 weken geleden al moest ontvangen, analyseren en nieuwe acties organiseren.

• 25 mei: als iedereen helpt, is iedereen blij.

Vragen naar informatie, suggesties over het beleid , heel en af toe verwijten, … allemaal komen ze op dagelijkse basis in m’n inbox of via m’n telefoon tot bij me. De aard van deze contacten zijn verschillend maar meestal zijn ze ook voor mij interessant om te vernemen.

De laatste 10 dagen staat de telefoon roodgloeiend met vragen van vrienden en kennissen naar het hoe en het waarom van het feit dat zij op 25 mei ‘alweer’ moeten ‘zitten’ in een stem- of kiesbureau. Vrienden uit de advocatuur doen de moeite niet te bellen omdat ze het klappen van de zweep kennen. Het is haast folklore geworden dat zij voorzitter van een stem- of kiesbureau zijn. Voor de bijzitters is dit een ander verhaal: politieagenten, medewerkers in een garage, zelfstandigen, leraars, …  Opvallend daarbij is dus dat het steevast gaat om hardwerkende mensen uit alle beroepscategorieën. Ten tweede is het voor een enkeling maar de eerste keer om te gaan ‘zitten’.  België is een land met veel bestuursniveaus en verkiezingen maar voor de meesten was het ook in 2009, 2010,  2012 én nu dus 2014 prijs. Trop is teveel.

Ik hoor u al denken: verzuurde reacties van de bevolking en antipolitiek. Dit is niet zo. Ik ken de ‘klagers’ één voor één als geëngageerde en geïnformeerde mensen die zich enkel de logische vraag stellen waarom het telkens hun beurt is. Daarbij mag men niet vergeten dat door de uitbreiding van het elektronisch stemmen de kiesbureaus langer openblijven. Nu dient men zich aan te melden om 7h en sluiten de bureau’s om 16h. Voor 17h ben je dus zeker niet thuis, wat dus even langs is als een gewone doordeweekse werkdag.

Daarom mijn voorstel, dat ik in 4 delen opsplits. Ten eerste zou éénmaal zitten in een bureau automatisch moeten leiden tot een vrijstelling voor de volgende verkiezingen. Zo vermijden we het fenomeen van de “serie-zitters”. Ten tweede moet men flexibeler zijn met vrijstellingen. Het feit dat politieagenten in tempore non suspecto een shift vastlegden in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 mei en die wegens oproeping moeten laten vallen leidt tot een substantieel loonverlies en logistieke problemen. Ten derde moet de overheid een grote infocampagne doen om vrijwilligers te werven. Ze bestaan, die mannen en vrouwen die dit zouden zien als het uitoefenen van hun burgerzin en met de volle goesting om 7h ’s ochtends op zondag zouden paraat staan. Ik was er in 2009 en 2010 trouwens  één van. En tot slot zou de overheid bij het aanleggen van de lijsten in eerste orde werkzoekenden moeten oproepen. Voor wat, hoort wat. Dit past overigens in het Open Vld voorstel om soorten van gemeenschapsdienst in te voeren voor werkzoekenden. Om verkiezingen te organiseren heb je nu éénmaal mensen nodig. Ik vind het dan ook gepaster dat burgers die tussen 2 jobs zitten of bijvoorbeeld na hun studies een job zoeken op deze dag paraat staan om de samenleving te helpen en zo hun steentje bijdragen. De vele duizenden hardwerkende medeburgers zullen hun dankbaar zijn wanneer zij van hun welverdiende zondagsrust kunnen genieten met de kids of met de vrienden.

• Noord-Brugge: geen nood aan petities, wel aan actie!

Collega-raadslid en sp.a-fractieleider Matthijs Goderis rakelde de afgelopen weken, volledig terecht, het thema van het gebrekkig openbaar vervoer van en naar de noordelijke polderdorpen aan. Hij startte een petitie op om een betere ontsluiting te vragen.  Dat 25 mei met rasse schreden dichterbij komt is waarschijnlijk volledig vreemd aan de plotse aandacht voor dit al jaren aanslepende pijnpunt. Over collega Goderis trouwens geen slecht woord, het is één van de collega-raadsleden die ik het meest van al tegenkom op evenementen en vergaderingen en die zich inzet voor de leefbaarheid in de noordelijke dorpen. Toch heb ik een probleem met die mediagenieke petitie. Ik vind dat de collega’s van de sp.a de inwoners van Lissewege en Zwankendamme in dit dossier een rad voor de ogen draaien. Zowel binnen het stadsbestuur, de Vlaamse (De Lijn) én de Federale Regering (NMBS) als binnen de NMBS en De Lijn West-Vlaanderen heeft de partij van collega Goderis een sterke vertegenwoordiging. De voogdij minister van de NMBS is een socialist. De bevoegde Vlaamse Minister is een streek- en coalitiegenoot. De burgemeester van Brugge is een socialist. In plaats van petities op te starten, wat natuurlijk het politieke voordeel van zichtbaarheid heeft, zou de energie dus beter gaan naar het aanspreken en lobby’en voor een betere ontsluiting op de verschillende niveau’s en bij de verschillende partijgenoten. In alle ernst: voor een burgemeester-parlementslid en zijn fractieleider uit de 3de grootste stad van ons landsgedeelte moeten de deuren toch opengaan?

Met Open Vld houden wij geen petities. Wij doen constructieve voorstellen. Daarom haal ik een idee van enkele jaren terug van onder het stof. Het zou goed zijn om van over de partijgrenzen heen aan hetzelfde zeil te trekken en de bereikbaarheid van de polderdorpen hoog op de agenda te houden. Het is een feit dat buslijn 47 een miskleun is en het is een feit dat een trein om de 2 uur via de polderdorpen tussen Brugge en de kust te weinig is. Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem pleitte eerder al voor een lightrail tussen Brugge en Zeebrugge. Tegenstanders repliceerden, bij gebrek aan visie of goeie argumenten, dat wij Meli of Bellewaerde-achtige luchttreintjes wilden bouwen. Het is dringend tijd dit voorstel een serieuze kans te geven. De tram is aan een comeback bezig. Het Open Vld voorstel speelt hier op in. En tramverbinding of een verbinding zoals de Berlijnse S-bahn, eigenlijk dus een bovengronds rijdende metro, is de ideale oplossing voor de ontsluiting van de polderdorpen.

Dit spoorvoertuig kan eventueel gebruik maken van de bestaande bedding. Een start in Zedelgem op Loppem kan overwogen worden. De verbinding kan zo de ontsluiting van de industriegebieden Ten Briele maar ook de Blauwe Toren en het Waggelwater doen, wat tot op vandaag een pijnpunt is. De bestaande stations Brugge en Brugge Sint-Pieters dienen uiteraard ook stopplaatsen te zijn. Deze laatste kan dan meteen een halte AZ Sint-Jan vormen. De plannen om een grote randparking te bouwen moeten in dit voorstel mee opgenomen worden. Ook de ontsluiting van de 2 misschien te bouwen voetbaltempels past hierin. Na enkele stops in de polderdorpen en in de haven kan ten slotte de aansluiting met de kusttram in Zeebrugge verzekerd worden.

Langs deze weg dus een uitnodiging aan de vrienden van de sp.a om samen hierover na te denken. Brainstormen is inderdaad iets minder sexy dan met petities de straten en handelszaken afschuimen maar dit voorstel heeft, naast de noodzakelijke ontsluiting van de polderdorpen nog enkel andere voordelen zoals bijvoorbeeld de ontsluiting van de industriegebieden en de bereikbaarheid van de binnenstad. Tot slot surft ze mee op de tram-trend die opnieuw leeft. Hopelijk surft collega Goderis en co mee op dit voorstel of toch ten minste om hierover samen na te denken!

• Meer fietskluizen in Brugge zijn nodig en mogelijk!

Ik vroeg recentelijk aan het Stadsbestuur om fietskluizen in de buurt van de Sint-Jorisstraat en de Vlamingdam te installeren. Bewoners contacteerden me met deze vraag. Aangezien er amper garages zijn in de buurt en omdat op het eind van de dam de voetpaden te smal zijn om fietsen tegen de gevels te plaatsen vond ik dit een terechte vraag.

Fietsen in de stad is van groot belang. Momenteel zijn er al 103 gesloten bergingen en 56 in hekwerk. Deze kluizen zijn erg populair en nuttig want het verhinderd voetpaden die bezet worden door fietsen die tegen de gevels staan.

8893_detail

Ik ben dan ook verbaasd dat mijn aanvraag nu geweigerd werd. Er zou op de door mij geopperde sites (Howest en CAW) in de buurt geen plaats zijn. Kan zijn, maar bijvoorbeeld op het eind van de Vlamingdam, op de hoek met de Elisabethlaan, is er wel ruimte om een aantal kluizen te zetten.

Ik ga nu zelf het initiatief nemen om kluizen te vragen op deze locatie. Brugge kan alleen een echte fietsstad worden als bewoners vlot, veilig en comfortabel hun fietsen kunnen plaatsen. De buurten waar er nu nog geen of veel te weinig fietskluizen zijn, moeten één voor één aangepakt worden.