Monthly Archives: March 2014

• Audit nodig voor Musea Brugge!

Tijdens de gemeenteraad van 25 maart hou ik een interpellatie over de noodzaak van een externe audit voor de Brugse Musea. Je kan hier de door mij gehouden interpellatie vinden:  140325 INTERPELLATIE musea audit – mondeling

2014-02-27 12.45.51-2

Ik stel een lange reeks relevante vragen over de verschillende aspecten die volgens mij een ernstig onderzoek nodig hebben. Vooral het feit dat de Burgemeester op 7 en 8 maart in verschillende kranten de noodzaak van een interpellatie naar voren schoof nadat wij de aftakeling van de Brugse koetsencollectie aan het licht brachten en het feit dat diezelfde Burgemeester twee weken later een audit niet nodig acht doet de wenkbrauwen fronsen.

Waarom is dit niet meer nodig? Zijn alle problemen opgelost? Ik weet maar al te goed dat lekkende daken van musea, organigrammen die eruit zien als Mexicaanse legers, schimmelde koetsen en allerlei vreemde verhalen over restauraties en aankopen niet op 1 januari vorig jaar samen met het nieuwe college hun intrede hebben gedaan.

Wat ik wel weet is dat er problemen zijn die dringend opgelost moeten worden. En dat de vele fiere ambtenaren van de Brugse musea het beu zijn hoe er omgegaan wordt met ons erfgoed. Vanuit verschillende hoeken branden rode lampen. Het is tijd voor actie, het is tijd om de werking volledig onder de loep te nemen. Dit gaat hier niet zomaar over fietsrekken of omegaprofielen, dit gaat hier over wat Brugge tot Brugge maakt, over ons erfgoed en onze geschiedenis.

Het antwoord was teleurstellend en onvoldoende: er komt geen audit, enkel een poging de verschillende domeinen beter op elkaar af te stemmen. Ik vrees dus dat er nog dossiers naar boven zullen komen.

 

• CityDepot in Brugge: dringend meer info nodig!

CityDepot, het concept waarbij de levering van goederen in de binnenstad gecoördineerd gebeurd vanuit een buiten de stadskern gelegen warehouse en dit met kleinere en milieuvriendelijke transportmodi, is momenteel in onderzoek door de stad Brugge.

De lectuur van de startnota gaf niet alle antwoorden op de vragen die ik heb over dit concept. Onder andere de essentiële elementen als kostprijs en de praktische haalbaarheid blijven vraagtekens.

2014-02-27 12.45.51-2Unizo organiseerde op 20 maart een info-avond. Eerder bleek al uit een tussenkomst van mij in de gemeenteraad dat de info die de Stad al gaf aan de handelaars ontoereikend was. Het is daarom goed maar tegelijk spijtig dat Unizo dan maar zelf deze verantwoordelijkheid moet nemen.

In mijn meest recente schriftelijke vraag over dit onderwerp vroeg ik om ook dringend de gemeenteraad te informeren over het concept. Tot op heden gebeurde dit niet, wat geen blijk is van goed bestuur. Tegelijk stelde ik een studiereis voor naar bijvoorbeeld Hasselt om daar ter plaatse de gevolgen, de voor- én de nadelen van het in de praktijk gebrachte concept te aanschouwen. De bevoegde schepen antwoordde eerder positief op mijn 2 voorstellen: 140314 Pillen antw-CityDepot-plaatsbezoek

• Oplossing voor trillende Brugse Steenweg dringend nodig!

Na een rondgang langs de Brugse Steenweg en het bundelen van de ontvangen klachten vraag ik een doorgedreven onderzoek én een oplossing voor de problematiek van barstende huizen langs deze steenweg in Koolkerke. De problemen zijn niet nieuw. Al in de jaren ’90 werden de eerste klachten opgetekend door de wegbeheerder. Hier werd geen gevolg aan gegeven.

Ik wil dit dossier nu terug op de agenda zetten. Ik bundelde al de klachten en ga ze doorsturen aan het Vlaams Gewest, die wegbeheerder is. De klachten moeten onderzocht worden en er moet een oplossing komen. Opvallend is bijvoorbeeld dat de klachten verergerden sinds de aanleg van 2 vluchtheuvels. Ten tweede ga ik de bevoegde Vlaamse Minister vragen om, eens de A11 autosnelweg in 2017 afgewerkt is, niet-plaatselijk zwaar vrachtvervoer te verbieden in de dorpskernen van Koolkerke en ook Dudzele. Nu worden de 2 steenwegen nog te veel gebruikt voor zwaar sluipverkeer.

• 25 mei: 6de plaats Federaal!

Op 25 mei verkiezen we een nieuw federaal, Vlaams en Europees Parlement. Ik ga mijn partij steunen vanop de 6de plaats op de federale lijst. Met deze plaats bevestigt mijn partij haar vertrouwen in me, wat uiteraard deugd doet. 1658661_10151909236391717_1208002448_o

Samen met de andere Brugse kandidaten (Mercedes op 2 Vlaams, Sandrine op 2de opvolger Federaal en Jean-Marie op 6de opvolger Vlaams) en de collega’s van over de hele provincie worden het intense maar boeiende maanden. Ik ga er alvast keihard voor.

Alle steun is meer dan welkom! Als je wilt je steentje bijdragen, contacteer me dan graag!

 

• Gevaarlijke situatie in de winkelstraten!

De vroege eerste zonnestralen brengen ook dit jaar iedereen in fietsstemming, wat goed is. Maar de problematiek van het negeren van het eenrichtingsverkeer door fietsers in de winkelstraten steekt opnieuw de kop op.  Dit leidt tot gevaarlijke situaties.

Ook voor de buschauffeurs van de Lijn is de situatie gevaarlijk. Ze gaan zelf over tot het waarschuwen en berispen van fietsers vanuit hun bus, wat niet de bedoeling kan zijn. De vakbonden van De Lijn vragen overigens ook een oplossing.

langestraat

Ik pleit niet voor een repressief beleid. Politieagenten en zeker stadswachten zouden de fietsers moeten wijzen op het eenrichtingsverkeer. Het is ook noodzakelijk dat het bord dat op de hoek van de Markt en de Steenstraat duidelijker wordt geplaatst. Dit bord staat nu te ver verwijderd van de ingang van de straat.

Ik heb de Burgemeester gevraagd of de signalisatie aan de uiteinden van de 2 winkelassen (Noordzandstraat – Geldmuntstraat en Zuidzandstraat – Steenstraat) alsook die in de daarop uitkomende straten verbeterd worden zodat het eenrichtingsverkeer nog duidelijker wordt. Controle kan door de  stadswachten gedaan worden.