Monthly Archives: February 2014

• Brugse koetsencollectie: oplossing nodig voor dit erfgoed!

Na enkele tips uit verschillende hoeken en lang aandringen bracht ik samen met Bruno Mostrey (Groen) een bezoek aan de loods in de Groenestraat  die door de Stad Brugge al meer dan tien jaar wordt gebruikt voor onder andere de opslag van de unieke koetsencollectie van de stad. Een deel van de koetsen was vroeger te bezichtigen in het Arentshof maar moesten daar in 2002 weg door de komst van de museumwinkel.

foto2

We troffen een  prachtige collectie koetsen en sleden aan die zich in een bijzonder triestige toestand bevinden.

De stoffen bekleding van de koetsen is aan het wegrotten. Recentelijk werd het dak gelukkig gedicht tegen het binnen regenen. Er groeit door de stenen grond zelfs gras en het begin van een struik. En enkele katten hebben zich goed thuis gevoeld in het vergane pluche van enkele koetsen.

De museumdiensten deden het nodige om de koetsen te stabiliseren maar het is duidelijk dat er iets moet gebeuren. De collectie is erfgoedkundig van grote waarde en er bevinden zich zelfs twee  unieke Europese stukken in, het is dan ook een schande dat er op deze manier omgegaan wordt met dit erfgoed. Dit is erfgoedstad Brugge onwaardig.

foto4

We gaan een schriftelijke vraag indienen over dit onderwerp en roepen de stad op om actie te ondernemen. Er zijn volgens ons verschillende mogelijkheden. Zo zou er interesse zijn van enkele privéverzamelaars om de  collectie op te knappen waarna een eventuele bruikleenovereenkomst kan gesloten worden. Ook de optie om de koetsen een (tijdelijk) onderkomen te geven op het provinciaal domein Bulskampveld dient verder onderzocht te worden.

foto7

Onze vraag is in feite tweeledig: we willen een snelle oplossing om deze stukken te redden van de volledige verloedering en we hopen daarbij dat de collectie een vaste stek in Brugge kan krijgen zodanig dat de Bruggeling ten allen tijde het erfgoed van de Stad kan bezichtigen.

• Een duwtje in de rug: de elektrische fietspremie!

BruggeCampagneFIETS1

Op zaterdag 22 februari deed Open Vld Brugge fractie een actie om de Bruggeling een duwtje in de rug te geven. Ons voorstel is gezond en goed voor de levenskwaliteit: we willen de Brugse 55-plusser een premie van 200 geven bij aankoop van een elektrische fiets.

Open Vld gelooft in Brugge Fietsstad en met dit voorstel zetten we dit extra in de verf.

Een elektrische fiets kopen is een grote uitgave en we hopen dat, net zoals dat al in Gent gebeurde, dat veel Bruggelingen dankzij de premier gaan overgaan tot de aankoop van dit gezonde, comfortabele en milieuvriendelijke vervoersmiddel!

• ‘Kip zonder kop’-mobiliteitsbeleid in Brugge

Samen met bewoners en handelaars uit de straten tussen ‘t Zand en Sint-Salvator werd op donderdag 6 februari vastgesteld dat er opnieuw 3 parkeerplaatsen sneuvelden in de Zuidzandstraat wegens het installeren van fietsenstallingen.

IMG_4437

Ten eerste was niemand van de bewoners en de handelaars op de hoogte. Voor wat betreft de communicatie over de vele events kan het niet op en ook om de handelaars te wijzen op het strenge nieuwe reglement inzake het uitstallen van koopwaar zat al de volgende dag een brief in de bus. Hierover nul komma nul informatie. Eventueel kan het gaan om een compensatie voor de tijdelijk verloren gegane stallingen in de Dweerstraat door een werf dat daar nu staat. Maar dan hadden ze dat in de brede en lege Dweerstraat moeten compenseren én zo moeten communiceren.

In een antwoord op een schriftelijke vraag dat ik gisteren ontving omtrent de heraanleg van de Walburga-omgeving werd gemeld dat er daar weer 3 plaatsen verdwijnen. Amper 3 jaar geleden hebben de heraanleg van de buurt rond Sint-Salvator en van het Biskajerplein ook al 15 plaatsen gekost.

Het gaat dus om meer dan de 3 parkeerplaatsen in dit verhaal. Ik erger me vooral aan het totaal gebrek aan visie. Dit is opnieuw een bewijs van het kip-zonder-kop-beleid op vlak van mobiliteit. Er is geen visie, er is geen totaalbeeld. De bevoegde schepen toont in deze opnieuw dat de belangen van de vele honderden handelaars en de 20.000 inwoners van de binnenstad ondergeschikt zijn aan haar fietsende achterban. Wanneer gaat de schepen de handelaars en bewoners alternatieven aanbieden? Of gaan we dekkende jaren verder op dit elan?

Ik herhaal dan ook mijn constructief en positief pleidooi voor een staten-generaal over mobiliteit zodat Brugge met alle betrokkenen (stadsbestuur, De Lijn, de Fietsersbond, de horeca, de bewoners, …) een echte visie kan ontwikkelen. Zo zal ook het adhoc-denken en de sloganeske taal kunnen verdwijnen. Ik ben bijvoorbeeld in se niet tegen verkeersarme straten of zelfs zones waarin enkel bewoners binnen kunnen en ik doe zelf zoveel mogelijk met de fiets. Ik vraag alleen een echt beleid, iets dat momenteel totaal ontbreekt.

• De Brugse Vismarkt als uithangbord voor de Brugse culinaire traditie

Enige tijd geleden brainstormde het ‘Ei van Brugge’ omtrent een reeks van voorstellen en suggesties om van Brugge een nog levendiger stad te maken. Het ‘Ei’ was een groep Bruggelingen uit allerlei sectoren die ongebonden nadachten over de toekomst van onze stad.

De opwaardering van de Vismarkt was één van de voorstellen. Het idee was om de Vismarkt zo te renoveren dat het een echte ‘foodmarkt’ kan worden voor Brugse streekproducten.Groen Brugge pleit nu geheel terecht voor de uitvoering van dit voorstel.

Het idee van het ‘Ei’ verdient inderdaad navolging. Brugge wordt steeds bekender als de proef-, eet- en genotstad van West-Europa. Van het kleinere artisanale atelier tot de Michelin-zaken en van de goeie scores in de Gault-Millau tot zelfs culinaire musea: Brugge heeft alles.

photo

In bijvoorbeeld Madrid bestaat een dergelijke permanente markt in een oude constructie al. Lokale voedings- en drankzaken bieden er in een gezellige sfeer en in een uniek en centraal gelegen kader hun waren aan. Ik was er vorig jaar nog met Jong Vld op bezoek. Brugge heeft alle troeven om dit voorbeeld te volgen. De Vismarkt die oorspronkelijk een echte voedingsmarkt was is centraal gelegen en kan een boost gebruiken.

Polsen bij lokale voedingsartiesten leverde trouwens alleen maar positieve feedback over dit voorstel op.

Ik ga dan ook tijdens de komende gemeenteraad dit idee opnieuw lanceren. Ik diende hierover al een interpellatie in.

• Afsluiting rond Entrepot wordt aangepakt!

Via de pers vernam ik dat de afsluiting rond het Entrepot zal aangepakt worden Ik stelde op 3 januari vast dat langs de achterzijde van het gebouw de oorspronkelijk bestaande omheining verdwenen was.  Havenarbeiders die ook ‘s nacht in de buurt werkten getuigden over jongeren die tijdens fuiven over het domein wandelden. De nabijheid van het water maar ook van zwaar havenverkeer leidde tot gevaarlijke situaties.

941039907_6afb3e5a63_o

Ik kijk alvast uit naar het antwoord die ik zal krijgen op mijn schriftelijke vraag die ik hierover indiende maar ik ben, tevreden met dit nieuws. Het is van groot belang dat alle actoren (de jongeren, de organisatoren, de stad, …) samen aan de kar trekken om in Brugge een veiliger en gezonder uitgaansklimaat te creëren.