Monthly Archives: January 2014

• ‘Bruggenmiserie’ centraal op gemeenteraad!

De Brugse gemeenteraad komt op 28 januari samen. De agenda is eerder beperkt (http://www.brugge.be/agendas-van-de-gemeenteraad) maar er staan maar liefst 14 interpellaties genoteerd! De oppositie bewijst hiermee dat ze zeer actief het  reilen en zeilen in onze stad volgt.

Capture décran 2014-01-28 à 10 57 46 (2)

De ‘bruggenmiserie’ zal prominent besproken worden. Mijn interpellatie over 2 eenvoudige en goedkope maatregelen om de miserie te verminderen kreeg al veel aandacht, onder meer op Focus. Mijn interpellatie kan je hier vinden:140128 INT Bruggen – mondeling

Via deze link kan je de reportage herbekijken:

http://www.focus-wtv.tv/video/oplossing-voor-bruggenmiserie

Hiernaast doe ik ook een aantal tussenkomsten over onder andere het maritiem erfgoed en het belang van de Julius Sabbekring hierin, over de noodzaak om de handelaars te betrekken bij de ‘Citydepot’ plannen, over de taxi-cheques en de noodzaak om nachtbussen te voorzien en over de nutteloze kosten van wijkgezondheidscentra. Uiteraard ben ik steeds bereikbaar om hierover meer toelichting te geven!

• Samen met Burger Initiatief waakzaam inzake ‘Stevin’.

Het Burger Initiatief Koolkerke neemt akte van het advies van de auditeur van de Raad van State waarin deze stelt dat de opmaak van het milieu effecten rapport niet grondig gebeurde voor wat betreft de bouwplannen in Zeebrugge. De kabels volledig ondergronds leggen is volgens de auditeur een piste die onvoldoende onderzocht is.

DSC_0198

In Koolkerke is dit nieuws geen verrassing. In ons protest hebben we er steeds op gewezen dat een aantal voor de bewoners interessante opties niet of niet voldoende onderzocht werden.

Het Burger Initiatief wijst erop dat de Vlaamse Regering in mei 2011 besliste dat de kabel zeker ondergronds moest komen tussen De Spie en Vivenkapelle en dus de noordelijke rand van Brugge in een ondergrondse boog zou passeren. Pacta sunt servanda en ongeacht de komende juridische en politieke beslissingen in dit dossier dient deze beslissing gehandhaafd te worden. Dit geldt overigens ook voor het tweede luik van de beslissing, namelijk het afbreken van de bestaande 150 Kv lijn die Koolkerke overspant.

Ik blijf samen met het Burger Initiatief blijft het dossier verder op de voet volgen.

• Parkeren én werken in een ondernemende en leefbare stad

De afgelopen weken en maanden duiken verschillende werfparkings op in de Brugse binnenstad waarbij er wel een aanduiding is van een parkeerverbod maar niet van een flexibele tijdsaanduiding. Tijdens een toer door de stad kwam ik werfparkings tegen in het commerciële hart van de stad die maar liefst 8, 9 tot zelfs 11 maanden blijven staan. Alleen al rond St. Salvator zijn er zo 11 plaatsen die voor bijna een jaar voortdurend verboden zijn voor alle parkeren. Ook in het weekend en ook ’s nachts in de week. Dit is absurd en onnodig.

IMG_44343

Het is positief dat er bedrijvigheid is en dat mensen verbouwen. Wonen in de stad moet aangemoedigd worden. En uiteraard moeten de aannemers dan ook hun wagens en materiaal kunnen stallen. Maar na pakweg 17h, in het weekend en in het bouwverlof wordt er niet gewerkt en leiden deze parkings tot onbegrip en frustratie bij de bewoners van de binnenstad die na het werk een parkeerplaats zoeken. Parking is al schaars, garages zijn beperkt in aanbod én relatief duur en bewoners van de binnenstad kunnen hun auto niet in hun binnenzak stoppen! Het voortdurend schrappen van parking voor bewoners zoals recentelijk op het Biskajerplein en in de toekomst waarschijnlijk in de buurt rond Walburga is trouwens ook een kwalijke tendens die moet gestopt worden. De Bruggeling die kiest voor wonen in de binnenstad wordt op deze manier ontmoedigd.

Ik onderstreep dat ik niet de aannemers viseert. Wel integendeel. Het is de Stad die moet duidelijkheid scheppen door telkens een duidelijke uurregeling af te spreken in functie van de werken. Dit is gewoon een kwestie van hygiëne in de afspraken. Niet de werken zijn het probleem, het gebrek aan aanduiding van de uren van de werken is dat. De Stad moet hierop controleren, in de eerste plaats preventief. En toestanden zoals enkele weken terug in de Beenhouwersstraat waar er sprake was van een met krijt aangeduide parkeerregeling is bij regenweer uiteraard te vermijden. De kwaliteit en de duidelijkheid van de aanduidingen moet gegarandeerd worden.

Ik vind overigens dat de Stad het leven van de ondernemers verder moet  vereenvoudigen. Eerder pleitte ik daarom al voor een betalende ‘aannemerskaart’ zodat loodgieters, aannemers, elektriciens, schilders, … hun werken tijdens de werkdag kunnen uitvoeren zonder voortdurend geld te moeten gaan bijstoppen in de dichtste automaat. Ik ben ook voorstander om de houders van gele en blauwe parkeerkaarten te laten parkeren in elkaars zones. De regels in beide zones zijn toch gelijk en bewoners die vlak aan de ‘grens’ van hun zone wonen komen soms in erg onlogische situaties terecht.

De parkeerdruk in Brugge is groot maar het wordt dringend tijd dat de Stad de kaart trekt van haar bewoners en ondernemers. Investeren in extra ondergrondse parking maar ook in nog vlotter openbaar vervoer en aangenamere fietsverbindingen zijn de uitdaging.

• Omheining Entrepot dichtmaken: nu!

Naar aanleiding van het tragische ongeluk met ene jongeman in december werd het debat over de ligging van de zaal Entrepot in Brugge opnieuw opgepikt. Enkele weken later ben ik ter plaatse gaan kijken in welke mate de site afgesloten is en waar er eventuele verbeteringen mogelijk zijn. Het is mijn overtuiging dat de site van een fuifzaal in dokkengebied het best goed afgesloten is. Niet alleen wegens het gevaar van het water maar evengoed voor het vrachtverkeer. Dokwerkers uit mijn buurt getuigden al eerder over (dronken) jongeren die in het havengebied ‘wandelen’.

941039907_6afb3e5a63_o

Tot mijn verbazing stelde ik vast dat een groot stuk van de omheining vlak aan de in- en uitgang van het Entrepot gewoon ontbreekt. De bouw van het nieuwe politiehuis naast het Entrepot zou hiervan de oorzaak zijn.

Ik heb het Schepencollege meteen om actie gevraagd om de omheining dicht te maken. Een voorzichtige overheid is er immers twee waard!