Monthly Archives: December 2013

• Fietsenstallingen aan het Lappersfort!

Ik kreeg bericht van het agentschap voor natuur en bos West-Vlaanderen dat er fietsenstallingen geplaatst zullen worden aan het Lappersfortbos. Deze zijn gepland ter hoogte van de ingang aan de Vaartdijkstraat en ter hoogte van de toekomstige ingang aan de noordzijde van het bos (aan Ten Briele). Het beheerplan Lappersfortbos is momenteel in openbaar onderzoek. Ik stelde hierover een schriftelijke vraag aan de Stad Brugge.

Brugge wil een fietsstad zijn en probeert ook maximaal de groene ruimtes op te waarderen en te promoten. Het leek me dan ook ongepast dat fietsers die het voor hen niet-toegankelijke bos wensen te bezoeken hun rijtuig moesten achterlaten in het hoge gras of tegen enkele struiken. Ik hoop dat nu nog meer fietsers de weg zullen vinden naar dit mooie stukje groene zone langs het kanaal.

• Burger Informatienetwerk hotels: de druk helpt.

 In Brugge is het eerste buurtinformatienetwerk (BIN) van de stad opgestart. Een tachtigtal hoteliers houden de politie en elkaar per e-mail en sms op de hoogte van hoteldieven.

Bij diefstallen of bij verdacht situaties kan het hotel vanaf nu contact opnemen met de dispatching van de Brugse politie, die de aangesloten leden van het BIN onmiddellijk een persoonsbeschrijving, de werkwijze van de dieven en andere belangrijke informatie doorspeelt. De hotelsector en de politie reageerden in de media positief.

IMG_4437

Ik pleit al een jaar voor een raamkader die dergelijke samenwerking in Brugge. Vorig jaar was er veel te doen rond de oprichting van burgerpatrouilles die in Koolkerke de wijk in het oog hielden. Ik was toen niet akkoord met de snelle politieke veroordeling van het initiatief en heb het afgelopen jaar constructief gepleit voor een duidelijk kader. Ik zal alvast in de loop van volgend jaar een evaluatie van het systeem vragen.