Monthly Archives: November 2013

• De Brugse meerjarenbegroting: vaag, weinig gedurfd en niet visionair.

geld2_0De meerjarenbegroting die gisteren tijdens de gemeenteraad werd goedgekeurd getuigt van weinig durf en visie. Het is onmogelijk om op basis van dit document de Brugse marsrichting voor de komende jaren te weten te komen. Zo besloot de Stad om 243 ambtenaren niet meer te vervangen zonder dat er een ernstige doorlichting werd gemaakt van de werking van de stadsdiensten. Sommige diensten zijn nu al onderbemand! De dienstverlening voor de burger komt zo in het gedrang. Een Brugs kerntakendebat is dringend nodig. De begroting is ook erg vaag: zo is er een ‘Toekomstfonds’ van maar liefst € 50 miljoen voorzien waarvan het onduidelijk is wat ermee zal gedaan worden. Dit verraadt vooral dat de coalitie geen keuzes kan maken. Over de talrijke beloftes, bijvoorbeeld kleinere busjes of het nieuwe stadion, niets te lezen in de begroting.  Tot slot stijgt het OCMW budget opnieuw: in 10 jaar is er bijna een verdubbeling.

• Werk aan de winkel bij de Brugse Politie!

Namens de Open Vld-fractie in de Brugse gemeenteraad gaf ik gisteren tijdens de zitting over de begroting 2014 onze mening over de politiebegroting. Het was voor Open Vld het moment om eens een stand van zaken op te maken over een aantal heikele onderwerpen. De volledige, soms tragikomische uiteenzetting kan je hier vinden: 131126 Tussenkomst politiebegroting. Voor de burgemeester was de uiteenzetting niet meer dan het overlopen van de vakbondsverzuchtingen en worden de problemen overdreven. Ik had niets anders verwacht. Op de vraag naar veiligheidskledij moet ‘de interne dynamiek binnen het korp’ spelen. Ik ben hier niet mee akkoord: het is een politieke beslissing om extra beschermende kledij voor onze politiemensen aan te schaffen. De politiek beslist én draagt de verantwoordelijkheid in deze. Dat er maar liefst 400.000 euro geïnvesteerd wordt in de tot de draad versleten gebouwen aan de Coiseaukaai om daar politiediensten in onder te brengen, dis aan de overkant van de straat waar er dit jaar een nieuw politiehuis werd gebouwd, is moeilijk te verantwoorden.

IMG_4630

De talrijke gebreken in de gebouwen, zowel de oude als de nieuwe, het ontbreken van passende beschermingskledij, het opwaarderen van de functie van wijkagent en het verhogen van het aantal administratieve krachten zodat jonge, gezonde politiemensen de straat op kunnen is voor Open Vld prioritair.

• De overlast aan Biekorf moet stoppen!

De problemen rondom de uitgangsbuurt ‘Kuipersstraat’ zijn al een tijdje een bekend probleem. De vechtpartijen en het zinloze geweld kregen vorig jaar nog uitgebreide nationale persaandacht en beelden werden zelfs in de raadzaal zaal getoond. Uit verschillende hoeken, van jongeren en van ordehandhavers, vernam ik dat de situatie ’s nachts nog altijd verre van ideaal is.

IMG_4595

Helaas beperken deze problemen zich ook niet tot het nachtelijke uitgangsleven. De gevolgen van de nachtelijke overlast zijn ook overdag merkbaar. Zo wordt de bushalte Biekorf elke uitgaansnacht herschapen in een vuilnisbelt en openbaar toilet en blijft ze de volgende ochtend vuil achter. De straat zelf ligt ‘s ochtends vol glas. Op Twitter werd de Kuipersstraat daarom het ‘glazen straatje’ van Brugge genoemd. Niet alleen de vroege Bruggelingen, de fietsende burgers en de bezoekers van de Biekorf ergeren zich hier aan, ook de buschauffeurs zijn de nachtelijke problematiek beu. Het gaat zelfs zover dat het gemeenschappelijke vakbondsfront de halte Biekorf ’s nacht liever wensen te vermijden. Ze lanceerden de oproep om de halte Biekorf tijdens weekendnachten na 22h niet meer te bedienen en het blokje om te rijden over de Markt. Agressie ten aanzien van het materiaal en de chauffeurs zijn hiervoor de oorzaak. Dit gaat te ver. Dit is geen fait divers, het feit dat alle drie de vakbonden bij De Lijn dit mee ondersteunen wijst op een algemeen en diepgaand probleem. We mogen in een stad als Brugge dergelijke zaken niet tolereren.

Ik stel hierover op de gemeenteraad de volgende vragen:
1) Ten eerste, voor wat betreft de netheid aan de halte Biekorf. Zal de Stad ingaan op de vraag van De Lijn om de halte Biekorf meerdere keren per week te reinigen? In een bericht dat ik vorige maand hieromtrent verkreeg meldde De Lijn dat de halte slecht 1 keer gereinigd wordt en dat ze zal aandringen bij de Stad dit uit te breiden. Persoonlijk denk ik dat het gepast is de halte schoon te maken na iedere uitgaansnacht. Brugge wil een jeugdige studentenvriendelijke stad zijn maar moet dan ook aanvaarden dat, uiteraard binnen de regels van de welvoeglijkheid, er hieraan lasten verbonden zijn.
2) Wat is de positie van de Stad omtrent de verzuchtingen van de buschauffeurs van De Lijn om de halte Biekorf niet langer te bedienen in de weekendnachten? Er was vorige week nog vakbondsoverleg met de directie van De Lijn die op haar beurt door verwees naar de stad om in deze te beslissen. Ik ben er voor alle duidelijkheid niet voor te vinden dat we haltes gaan overlaten omwille van de overlastproblematiek. Dat zou de wereld op zijn kop zijn. Haltes zijn er om bediend te worden maar de stad moet garanderen dat dit in optimale en veilige omstandigheden kan.
3) En tot slot, mijn derde vraag, die in de lijn ligt van de 2de: wat plant de stad om de problemen van overlast aan de Biekorf aan te pakken en wat zal er gedaan worden aan de problematiek van de glasbreuk in de straat?

• Toiletten in Brugge: tijd voor actie!

Op 19 november was het wereldtoilettendag. In Brugge blijft het gebrek aan openbare toiletten, niet in het minste voor vrouwen en mensen met beperkingen, een heikel probleem. Ondanks beloftes van schepenen, constructieve vergadering van goedbedoelende werkgroepen in het kader van het gelijke kansenbeleid en het organiseren van ludieke protestacties met wc rollen en toiletten tot in de inkomhal van het stadhuis is er de afgelopen jaren niets verbeterd. Dames en mensen met een beperking kunnen nog steeds niet gebruik maken van publieke toiletten in de uitgaanszones. De aanduiding naar de bestaande toiletten is ontoereikend. Als je ze eenmaal hebt gevonden stel je dan nog vaak vast dat de openingsuren te beperkt zijn. In vele buurten in onze nu toch ook niet zo enorm grote binnenstad zijn er nergens publieke toiletten te vinden.

Ik diende een interpellatie in met 1 algemene vraag: wanneer gaat het college hier eindelijk iets aan doen?
De leden van het college struikelden de afgelopen maanden en jaren bijna over elkaar in het maken van beloftes over dit onderwerp. In het Brugsch Handelsblad van deze week staat nota bene 2 schepenen zelfs mee op de foto om dit dossier aan te klagen. Wie heeft nog nood aan een oppositie als de schepenen zelf het non-beleid van de stad in deze gaan aankaarten tijdens een protestactie? In maart 2006 was er al een actie van sp.a en de Brugse samenwerking tijdens dewelke ondertussen al 7 jaar schepen Lambrecht een oplossing voor het plasprobleem voor dames en mensen met een beperking vroeg. 7 jaar later is er nog steeds geen oplossing.

IMG_3624

Mijn verwachtingen zijn helaas eerder beperkt. Ik kon in de begroting toch een éénmalige investeringspost van 25.000 euro terug vinden voor 2014, al blijft dit een zeer laag bedrag om een oplossing te vinden voor dit al jarenlang aanslepende probleem.

Het is nochtans duidelijk wat er moet gebeuren: ten eerste dient de bestaande infrastructuur beter aangeduid te worden én langer open te zijn. Ten tweede moet er onderzocht worden waar bestaande infrastructuur kan opengesteld worden. Horeca-ondernemers kunnen hierbij helpen. Waarom zouden ze op vrijwillige basis hun zaak in een uithoek van de Brugse binnenstad niet als ‘openbaar’ openstellen en hiervoor een onkostenvergoeding kunnen krijgen van de stad? Met een beetje geluk blijft de klant nog even plakken! Tot slot zijn er nog de zelfreinigende en in alle vormen beschikbare toilethuisjes die je overal in het andere Belgische en buitenlandse steden tegenkomt.

Het is tijd voor actie. Zelfs de huidige coalitie lijkt dit te gaan beseffen.

• Dringende uitwerking raamkader ‘Burger Informatie Netwerken’ nodig.

Na de inbraakplaag op Koolkerke en Sint-Jozef eerder dit jaar is er nu opnieuw sprake van een aantal inbraken, dit keer in zuid-Brugge.

Nadat begin dit jaar er veel te doen was ronde de oprichting van buurtpatrouilles in Koolkerke, en meer in het bijzonder omtrent de scherpe reactie van het Brugse stadsbestuur hierop, kwam ik hierover al tussen in de gemeenteraad om te pleiten voor het faciliteren van de oprichting van buurtinformatienetwerken (BIN’s) in Brugge. Deze netwerken organiseren een informatie-uitwisseling tussen enerzijds bewoners en anderzijds de politie.

inbraak

Tot mijn verbazing en in tegenstelling tot eerdere geluiden tijdens de raadszittingen antwoordde de burgemeester mij in een antwoord op een schriftelijke vraag dat hij de politie vroeg “om ook in Brugge open te staan voor samenwerking met de burger. Om de meldingsbereidheid en de communicatie tussen burgers en politie te verbeteren wordt daarom momenteel gewerkt aan een raamkader voor het opzetten van BIN’s (Buurtinformatienetwerken)”.

Ik roep de Burgemeester nu op, gelet op alweer een reeks woninginbraken en met de komende donkere maanden voor de deur waarbij de mensen vaak uithuizig zullen zijn, om hier snel werk van te maken. Ik diende daarover overigens opnieuw een schriftelijke vraag in. Ik denk dat het creëren van een dergelijk raamkader een belangrijke bekommernis is van veel bewoners. Mensen spreken nu al mensen en wisselen in veel buurten via onder andere de sociale media  informatie uit. Het zou beter zijn als hiervoor snel een duidelijk kader zou bestaan in Brugge. Op die manier weet iedereen wat wel en niet kan en wat de mogelijkheden zijn.

• Open Vld Brugge kiest een nieuw bestuur!

Open Vld Brugge heeft een nieuw bestuur. Jean-Marie De Plancke was de enige kandidaat om zichzelf voor de 3de keer op te volgen. Hij gaat de volgende 3 jaar de Brugse Open Vld afdeling leiden. Ik word de 1ste ondervoorzitter en ook Vlaams Parlementslid en Brugse fractieleider Mercedes Van Volcem blijft ondervoorzitter. Bob Verbeke en Jeroen Boeyden blijven respectievelijk penningmeester en secretaris.

P1060112BEW

Maar liefst 47 mensen stelden zich kandidaat om zich in te zetten in het bestuur van de Brugse Open Vld, een teken dat het liberalisme in Brugge leeft. Het nieuwe bestuur zal in nauwe samenwerking met de fractie in de gemeenteraad het rooms-rode beleid in Brugge volgen en ondertussen een versterkte liberale werking in Brugge uitbouwen.

• Pleidooi voor een Brugs urnenbos.

Ik pleitte naar aanleiding van 1 november voor de aanleg van een urnenbos in Brugge. Zo’n groene zone wordt gebruikt om biologisch afbreekbare urnen met as te begraven waarna deze na enkele maanden volledig zijn afgebroken in de natuur. In Antwerpen, op het Schoonselhof, bestaat er zo een groenzone en deze is erg populair. In 2011 kreeg het urnenbos zelfs een internationale award.

IMG_4595

In de groenzones zelf worden er dan uiteraard geen zerken, kruisen of stenen geplaatst. De urnen worden anoniem begraven. De groenzone is net zoals een strooiweide niet toegankelijk voor bezoekers. Aan de rand kunnen bloemen achtergelaten worden.  De terugkeer in de natuur staat centraal. Voor de nabestaanden vormt de groene plek dan een plaats van herinnering en troost. Het gebruik van zo’n bos past overigens ook in de tendens van meer natuurlijke en ecologische bezorgingvormen op begraafplaatsen die in verschillende Europese landen opkomt. De combinatie ecologie en harmonie met de natuur blijkt zeer populair.

Concreet stelde ik voor om deze vorm van begraven, naast de urnenvelden, -muren en strooiweides mogelijk te maken in Brugge. 70 procent van de mensen kiest immers voor crematie.