Monthly Archives: August 2013

Vanaf 1 september middagzwemmen op vrijdag in Guilini!

Ik kreeg een  antwoord op mijn vraag om middagzwemmen mogelijk te maken in het stedelijke zwembad Jan Guilini.

Concreet zal een testfase opgestart worden waarbij het Guilini-zwembad vanaf 1 september op vrijdag op de middag zal geopend zijn voor het publiek. Op die manier kunnen sportliefhebbers die bijvoorbeeld in de buurt werken ook op de middag genieten van hun favoriete sport. Ik werd hierover meermaals aangesproken door geïnteresseerden.

Zwembad Jan Guilini Brugge

De Stad vermeldt verschillende praktische en logisitieke problemen die ruimere openingsuren verhinderen waar begrip voor kan opgebracht worden. Toch hoop ik dat de testfase eventueel nog uitgebreid kan worden om zo een goed beeld te krijgen van de wensen van de bezoekers.

Het is essentieel voor een levendige stad om de openingsuren van de stedelijke instellingen zoveel als mogelijk af te stemmen op het drukke werkschema van de Bruggelingen. Eerdere acties, onder meer over de openingsuren van de loketten in het Brugse stadhuis, hadden ook dit doel.