Monthly Archives: July 2013

GPS-controle in Brugge is volgens mij onwettig!

Het privé-parkeerbedrijf schreef dit jaar al meer dan 100 boetes uit op basis van gps-controles. Dit bleek uit een antwoord op mijn schriftelijke vraag: 130618 Antwoord SV GPS en 130618 Antwoord SV GPS2.

Het bedrijf controleert met de GPS  of bestuurders niet gewoon hun schijf verdraaien. Dit is volgens mij niet wettig. Immers, de wegcode zegt dat je op het einde van de duurtijd van je schijf je wagen in het verkeer moet brengen. Je auto dus tot het einde van de straat rijden en terugkeren is al meer dan voldoende. Echter, het probleem is dan noch de bestuurder, noch het bedrijf kan bewijzen dat je dit wel of niet deed. De bestuurder kan niet bewijzen dat hij/zij de wagen verplaatste en de firma kan niet bewijzen dat de bestuurder dit niet deed. De meer dan 100 uitgeschreven retributies zijn volgens mij dan ook niet wettig en maken voor een rechtbank geen schijn van kans, net omwille van de totale onmogelijkheid te bewijzen dat je wel in orde bent met de wegcode.

parkeerkaart

Ik ben uiteraard voor controles en de overtreders moeten eruit gehaald worden. Beter lijkt mij dan ook om, bij eventuele verdachte situaties, dat het bedrijf de politie op de hoogte brengt die vervolgens een overtreding tegen de wegcode kan vaststellen en zo een bekeuring kan uitschrijven. Enkel zij zijn gemachtigd verkeersovertredingen vast te stellen.

Openingsuren Brugse zwembaden: (zomers) middag zwemmen voor de werkende Bruggeling!

Ik verzocht via een schriftelijke vraag de stad Brugge om de openingsuren van de stedelijke zwembaden uit te breiden. De drie Brugse zwembaden zijn op de middag gesloten. Zeker nu de zomer eindelijk in het land is zou het aangenaam zijn mochten de vele werknemers uit de Brugse regio in hun middagpauze even verkoeling kunnen zoeken.

Maar ook tijdens de schoolperiodes zou een uitbreiding van de openingsuren mogelijk moeten zijn: de drie Brugse zwembaden zijn geografisch goed gespreid waardoor iedere werknemer in de middagpauze snel in het zwembad zou kunnen zijn.

Zwembad Jan Guilini Brugge

Overigens ben ik wel bijzonder tevreden met de avondopeningsuren. De Bruggeling kan het hele jaar tot ’s avonds laat terecht in de zwembaden, wat enorm positief is. Mijn voorstel betreft enkel de uitbreiding voor wat betreft de middaguren: de scholen die in de schoolperiodes tijdens de week gebruik maken van de zwembaden, moeten dit uiteraard blijven kunnen doen.

De stad en de bevoegde schepen doen er, zo herhalen ze toch steeds, alles aan om Brugge te promoten als sportstad. Aangezien mijn voorstel daar een steentje aan bijdraagt ben ik dus optimistisch over het antwoord van de stad!