Monthly Archives: June 2013

Flankerende maatregelen Bevrijdingslaan nodig!

Sinds enkele dagen wordt er gewerkt op de Bevrijdingslaan. “Het is duidelijk dat er snel extra maatregelen moeten genomen worden om de verkeersellende te verminderen” stelt gemeenteraadslid Jasper Pillen. “Het is op zich al een verkeerde keuze om de werken op de 2 belangrijkste zuidelijke invalswegen samen te laten plaatsvinden. Enkel de Smedenpoort, die hier niet op voorzien is, is werkenvrij als je uit Sint-Andries komt”

 Terwijl er een duidelijk mobiliteitsplan is omtrent de werken aan het station is er rond de Bevrijdingslaan een totaal gebrek daaraan. “Men wordt pas voldoende op de hoogte gesteld van de hinder eenmaal men er te midden in zit.” Er is een gebrek aan aanduidingen en aan informatie en er kunnen ook vragen gesteld worden bij de efficiëntie van de obstructies. Er worden onnodig bepaalde stukken (kruispunt, Buffelbrug) afgesloten terwijl die perfect nog een tijdje open konden blijven, zeker in een topweekend met de braderie en de Zandfeesten wanneer er toch niet gewerkt wordt.

Verkeersbord_wegomlegging

“Het is ook onbegrijpelijk dat de werking van de verkeerslichten niet aangepast zijn aan de werken. Absurd maar waar, soms staat iedereen voor het rood omdat het groen is voor een kant waar er gewerkt wordt” merkt Pillen nog op.

 

Gemeenteraadslid Jasper Pillen vraagt het stadsbestuur dan ook met aandrang om snel flankerende maatregelen te nemen en bij te sturen waar dit nog mogelijk is. “De inwoners van Sint-Andries en Kristus-Koning zijn de situatie terecht meer dan beu. Het is goed dat de er wordt geinvesteerd in betere wegen maar dit kan veel beter aangepakt worden.”

Gemeenteraad: Benenwerk, Bruggespraak en Combi-taks

Vanavond kom de Brugse gemeenteraad opnieuw samen.  Het belooft een marathonzitting te worden met onder andere de bespreking van de beleidsnota. De vorige keer moest deze bespreking uitgesteld worden omdat het stadsbestuur het document te laat indiende. Een ander interessant punt is het invoeren van de combi-taks, iets waarvoor Open Vld Brugge eerder al pleitte. Met betrekking tot dit punt kan volgens mij 1 probleem ontstaan: er is geen onmiddellijke inning voorzien, waardoor het risico bestaat dat buitenlanders de dans zullen ontspringen.

IMG_4629

Ik ga verder de burgemeester ondervragen over de onduidelijke plannen omtrent Bruggespraak (zie tekst: 130625 tussenkomst Bruggespraak ) en ik heb een interpellatie over de toekomst van Benenwerk en Klinkers en de gebrekkige coördinatie van het eventbeleid: Benenwerk en het nieuwe event WeCanDance laten doorgaan op dezelfde avond is geen goed beheer. De tekst van de interpellatie is te vinden via deze link: 130625 Interpellatie Benenwerk-Wecandance

Mijn interpellatie over het sp.a-voorstel om reconversiesteden aan te duiden in West-Vlaanderen en de eventuele nefaste gevolgen voor Brugge heb ik ingetrokken omdat de burgemeester in de media het voorstel van zijn eigen partij al torpedeerde.

AX/A11: de weg naar een vrachtwagenvrij Dudzele en Koolkerke

Op zaterdag 21 juni gaat in Dudzele een infomarkt door over de aanleg van de AX/A11-autosnelweg. Ik kijk erg uit naar de ingebruikname van deze snelweg: niet alleen zal ze bijdragen tot de noodzakelijke ontsluiting voor de Zeebrugse haven, de aanleg biedt ook kansen aan Koolkerke en Dudzele.

Tot op heden kiezen, niet zelden ’s ochtends vroeg, vele zware vrachtwagens voor de Dudzeelse of Brugse Steenweg om richting haven te rijden. Dit lijdt tot overlast in de vorm van lawaai maar ook steeds vaker van barsten en andere schade aan de huizen. Ter hoogte van de verkeersplateaus langs de Brugse Steenweg is de schade al met het blote oog zichtbaar.

a11 (Large)

Het is duidelijk: door de komst van de AX zal de noodzaak om gebruik te maken van de twee steenwegen voor het zwaar wegverkeer wegvallen. Met uitzondering van de occasionele vrachtwagen die komt leveren, zal al het zwaar vrachtvervoer via de N31 en AX/A11 van en naar de haven kunnen rijden en zullen de dorpskernen gevrijwaard worden.

Ik ga nu alvast de nodige contacten leggen bij het Brugse stadsbestuur en het Vlaams Gewest om de verbodsbepaling na de aanleg van de AX/A11 direct in te kunnen voeren.

Zebrapaden langs Brugse Steenweg nodig!

De Brugse Steenweg is een belangrijke, drukke toegangsweg tot Brugge. Voor de veiligheid van de bewoners van Koolkerke is het daarom van belang dat er 2 zebrapaden gerealiseerd zouden worden op de volgende 2 plaatsen:

ter hoogte van de afslag ‘Marguerite Yourcenarstraat.

De Brugse Steenweg wordt gekenmerkt door een smalle verkeersstroom in beide richtingen. Overstekende voetgangers duiken voor de automobilisten plots op tussen 2 wagens. De parking gelegen aan de M. Yourcenarstraat wordt frequent gebruikt door bewoners van de Brugse Steenweg. De aanwezigheid van een kinderdagmoeder veroorzaakt ook bijzonder veel overstekend voetgangersverkeer. Tot slot is de wijk ‘De Grendel’ een relatief nieuwe woonwijk waar jonge gezinnen wonen. Om op een verkeerstechnische correcte manier naar de school in Koolkerke of naar het centrum van de deelgemeente te gaan moeten zij de straat kruisen.

DSC_0180

 ter hoogte van het wandelpad in het verlengde van de ‘Lobbrechtstraat’.

De stad Brugge koos ervoor om een nieuw administratief centrum te ontwikkelen in de hoeve ‘De Grendel’. Een groenzone werd rond de hoeve aangelegd. Tevens werd de wijk ‘Lobbrechtstraat – Rommelaerestraat’ ontwikkeld. Tussen de beide wijken is er voetgangers- en fietserverkeer, in het bijzonder omdat er werd gekozen om vanuit de Lobbrechtstraat een voetpad aan te leggen tot op de Brugse Steenweg. Het zou in feite maar logisch zijn dat dit voetpad uitmondt in een zebrapad die een verder vlotte en veilige tocht tot aan de groenzone/het administratief centrum De Grendel verzekert.

Als gemeenteraadslid steun ik de actie van het Burger Initiatief en voegde ik de daad bij het woord: ik  diende 2 aanvragen in bij de verkeersdienst van de Brugse politie en bij de wegbeheerder, het Vlaams Gewest.

Snelheid N31 eindelijk naar 90 km/h !

Het heeft enige voeten in de aarde gehad in de vorm van persberichten en brieven maar het is uiteindelijk toch gelukt: de snelheidslimiet op de N31 expresweg wordt opgetrokken van 70 naar 90 km/h.

N31-E403,_St-Michiels,_Brugge

Met uitzonderingen van de werken aan de Chartreuse en die aan de Bevrijdingslaan die sterk vertraagd zijn, werden alle bovengrondse kruispunten afgeschaft. Tussen de autosnelweg en Zeebrugge waren maar liefst alle snelheden tussen de 50 km/h en de 120 km/h afgewisseld toegelaten. Dit leidde tot verwarring en tot onbegrip. Door het ondergronds brengen van de expressweg waren alle mogelijke conflicten met fietsers en voetgangers uitgesloten.

De volgende stap zou moeten zijn dat de inwoners van St.-Andries eveneens zullen kunnen genieten van de aanleg van geluidsmuren, net zoals hun buren op St.-Michiels. Ik ga hiervoor alvast ijveren.