Monthly Archives: May 2013

Vraag naar meer comfort aan Bruge kiss- and ridezones.

Samen met Jong Vld Brugge voerde ik op 31 mei actie om het comfort aan de bestaande en aan de toekomstige kiss- and ridezone te verhogen.

Onder meer Michiel Vanroose, de secretaris van de jonge liberalen, en ikzelf pendelen elke dag tussen Brugge en Gent. De zone wordt enorm veel gebruikt, met een piek op vrijdag wanneer studenten terug naar hun thuisstad komen en met hun zware valies staan te wachten tot iemand hen komt oppikken. Door een aantal banken te plaatsen, kunnen we hun comfort sterk verbeteren.

IMG_4740

De installatie van een overdekte schuilhut zou ook aangewezen zijn. Ideaal zou zijn te kiezen voor een zelfde vorm van ontwerp als die van het nieuwe bus- en taxistation aan de kant ‘Brugge-centrum. Er kan ook onderzocht worden of het nu bestaande schuilhuisje dat zal verdwijnen geïnstalleerd kan worden aan de achterkant van het station aan de nieuwe zone.

Vragen bij personeelsbeleid Brugge.

Op dinsdag 28 mei komt de Brugse gemeenteraad samen. Het debat over de beleidsnota  van het nieuwe college gaat natuurlijk bijzonder veel aandacht krijgen. Met de fractie wordt een reactie voorbereid.

Ik ga naar opnieuw interpelleren. Eind vorig jaar werd een statutair examen georganiseerd voor A en C niveau’s. Vele gemotiveerde ambtenaren slaagden hiervoor. Toch werd tot op heden geen actie ondernomen, niemand van de geslaagde deelnemers aan het examen kreeg nog nieuws.

stadhuis-brugge2

Onafgezien van de kosten en de energie die de organisatie van een examen met zich meebrengt, is dit geen serieus HR-beleid. Het college schrijft zelf in de beleidsnota dat 1 op 5 personeelsleden van de stad binnen 5 jaar op pensioen gaat. Er moet dus zorgvuldig en ernstig omgesprongen worden met ons menselijk kapitaal!

Volledige tekst: 130528 INTERPELLATIE examens ambtenaren

Nog geen timing over aanleg nieuwe hoogspanningslijn.

Ik blijf met de medestanders van het Burger Initiatief het dossier van de hoogspanningskabel uiteraard volgen. Als antwoord op een schriftelijke vraag over de stand van zaken in dit dossier  kregen we het volgende antwoord:

DSC_0198

– door de verschillende procedures die er nog bezig zijn, zijn de werken aan de nieuwe, ondergrondse 380kV-lijn nog niet begonnen.

– de bestaande 150 kV-lijn zal pas afgebroken worden na de aanleg van de nieuwe ondergrondse lijn. Door de afwezigheid van een concrete timing van de bouw van de ondergrondse lijn kan ook hierop geen timing gekleefd worden.

Lees hier het volledige antwoord: 130417 SV Antwoord Stevin

We gaan in het 2de deel van het jaar een nieuwe vraag stellen om te polsen naar de stand van zaken!

Evenementenbeleid Brugge: ‘Wel willen maar niet kunnen’

Ik vernam vandaag dat het Brugse stadsbestuur  in plaats van Pole Pole het event ‘We Can Dance’ op 10 en 11 augustus 2013 naar het strand van Zeebrugge zal halen. Brugge ging het event op 27 mei officieel voorstellen.

Het is zonder meer positief voor de Brugse jeugd, voor de uitstraling van het merk ‘Brugge’ en voor de Zeebrugse horeca dat er gewerkt wordt aan een kwalitatieve invulling van de Zeebrugse zomer.

Ik ben echter kritisch: ondanks het feit dat er nu 1 schepen van evenementen is, is de coördinatie nog altijd allesbehalve. Op 10 augustus gaat immers het druk bezochte en populaire topevent Benenwerk door. Brugge doet zichzelf dus concurrentie aan.

Ik roep dan ook het schepencollege op om snel de zomeragenda te herbekijken en een degelijke planning uit werken. Het zou te spijtig zijn voor Brugge en de Brugse jongeren om te moeten kiezen tussen 2 veelbelovende topevents.

IMG_3628

Enquête in Langestraat-Hoogstraat doet stof opwaaien!

De Brugse liberalen hielden een enquête bij de handelaars in de Langestraat en Hoogstraat. De resultaten waren duidelijk en deden de afgelopen dagen stof opwaaien. Verschillende belangenorganisaties en politieke partijen reageerden al.

langestraat

Ons opzet was geslaagd: de huidige stilstand op mobiliteitsgebied in de Brugse politiek aanklagen én de ondernemende Bruggeling een stem geven.

Omdat ook een oppositiepartij de plicht heeft om constructief te zijn, combineerden we de vaststellingen uit de enquêtes met een aantal voorstellen.

De tekst van de persmededeling kan je hier vinden: 130405 Persmededeling Enquete Langestraat

Geen beterschap voor Brugse vesten op komst!

Naar aanleiding van een protestactie van een Brugse loopvereniging stelde ik een vraag over de beperkte verlichting en vooral de slechte toestand van de Brugse Vesten.

ZOMER3_G541U4HKI.1+NBN_ZOMER3_PLEKJE.1

Ondanks de aanwezigheid van 2 schepenen op de protestactie (!) van de loopvereniging en ondanks het feit dat Brugge de sport- en fietspad bij uitstek is volgens het bestuur, stelt de stad zich tevreden met het ad hoc vullen van putten en is een heraanleg/aanbrengen van verlichting dus geen optie. Het volledige antwoord kan je hier lezen: 130508 Antwoord SV Vesten

Ik zal uiteraard niet nalaten de bevoegde schepen via de verschillende kanalen te informeren over de staat van de wandel- en fietspaden.

Draadloos internet in Brugge: geen bodemloze put!

Ik interpelleerde (130426 Interpellatie draadloos internet ) schepen Decleer op de vorige gemeenteraad omtrent het draadloos internet in Brugge. Ik stelde een reeks vragen, onder meer over het waarom van het falen van het systeem, een stand van zaken en over hoeveel dit de Brugse belastingbetaler al kostte.

De Schepen kon weinig uitbreiden, gelet op het geding tussen de firma Zapfi en de Stad Brugge dat momenteel hangende is voor de rechtbank.

internet-marketing-strategy-traffic1X

De schepen moest toegeven dat er al een 100.000 euro in het project is opgegaan. Op de vraag of het stadsbestuur vasthoudt aan het draadloos internet bleef ze op de vlakte. Het installeren van draadloos internet op sommige, drukke locaties (en dus niet in heel Brugge zoals oorspronkelijk gepland) zou wel nog beoogd worden.

Dit dossier verdient uiteraard opvolging. Niet alleen zijn internet hotspots in 2013 in veel steden de normaalste zaak van de wereld, de Brugse belastingbetaler moet ook weten wat met zijn/haar geld aangevangen wordt.

Koolkerke verdient beter!

Op maandag 29/4 interpelleerde ik het College over de trieste toestand van de Koolkerkse sport- en ontspanningsinfrastructuur in de Arendstraat.  Ik heb een aantal artikels voorgelezen waarin de sp.a zelf pleitte voor een opwaardering.  Ik heb ook m’n hand uitgestoken naar de 2 Koolkerkse CD&V-schepenen om hun mee in bad te trekken.

DSC_0170

Concreet stelde ik vragen over de sportzaal, het parochiaal centrum en de pastorie (die leeg zou kunnen komen te staan op termijn):

Over de pastorie en het parochiaal centrum wou men niets zeggen.

Over de sportzaal werd toegegeven dat het te klein en niet meer aangepast is. Aanpassingswerken, zo meldde de schepen van sport me, zouden wel ingepland kunnen worden de komende jaren en daarbij zou onderzocht worden in welke mate de zaal niet alleen een sportzaal zou kunnen zijn maar eveneens een ‘polyvalente zaal’.

Als uitsmijter onderstreepte ik nogmaals dat het dorpsplein van Koolkerke het kloppende hart van de deelgemeente is. Hierop werd niet gereageerd.

Ik heb nu al genoteerd in m’n agenda van 2014 dat ik de schepen opnieuw ga ondervragen over de plannen omtrent de sportzaal.