Monthly Archives: April 2013

Interpellaties in gemeenteraad!

Op 29 april komt de Brugse gemeenteraad samen. Normaal is de vergadering gepland op de laatste dinsdag van de maand maar omdat de sp.a niet wil vergaderen in de vooravond van 1 mei werd de raad een dag vervroegd.

IMG_4437

Ik diende 2 interpellaties in.

Ik ga eerst de trieste situatie van de accommodatie en infrastructuur in het centrum van Koolkerke aanklagen en vragen wat de plannen van de Stad in deze zijn. Met 2 Koolkerkse CD&V-schepenen en met sp.a die de bouw van een nieuwe sportzaal beloofde tijdens de verkiezingscampagne, ben ik hoopvol. De volledige tekst is hier te vinden: 130428 Interpellatie Koolkerke

Ten tweede ga ik vragen naar de stand van zaken in het dossier van het draadloos internet. Het is al een jaar lang stil in dit dossier en de Bruggeling moet weten wat er met het budget van dit project is gebeurd. De tekst is hier te vinden: 130426 Interpellatie draadloos internet

Opnieuw inbraakpogingen in Koolkerke.

Tijdens de gemeenteraad van 26 februari interpelleerde ik over de aanhoudende inbrakenplaag die Koolkerke teisterde. Goed politiewerk, preventieavonden en de aanhouding van een aantal personen leken in eerste instantie soelaas te brengen.

Inbraak_woningEchter zouden er de afgelopen periode alweer enkele feiten zich voorgedaan hebben in Koolkerke en met uitbreiding in de buurt rond de Jules Van Praetstraat.

Ik stelde meteen de vraag hoeveel nieuwe feiten (inbraken dan wel pogingen) werden aangegeven sinds 1 februari 2013 en op welke manier de Stad aandacht blijft hebben voor deze problematiek.

Schot in dossier fietspad Noorweegse Kaai!

Vorig jaar organiseerde ik samen met het Burger Initiatief een actie voor een veilig fietspad langs de Noorweegse Kaai.

De situatie wordt momenteel door de Vlaamse Overheid, die de wegbeheerder is, onderzocht. De Stad en de Vlaamse Overheid lijken oren te hebben naar de vraag. Zo wordt een verbreding van de weg onderzocht: een veilig fietspad voor de fietsers en parking voor de bewoners!

DSC_0199

‘Er gaan ongelukken gebeuren in Zuidzandstraat en Steenstraat’

De eerste zonnestralen brengen iedereen in fietsstemming, wat goed is. Maar het eenrichtingsverkeer in het centrum wordt massaal, vooral door toeristen, genegeerd.  Dit leidt tot gevaarlijke situaties.

Ik ga het Schepencollege en de korpschef van de Brugse Politie opnieuw verzoeken om extra toezicht in te voeren om fietsers te sensibiliseren over het eenrichtingsverkeer in de Steenstraat en Zuidzandstraat.

Tweerichtingsverkeer in het overgrote deel van de binnenstad is logisch en correct. Maar door de smalle as Zuidzandstraat – Steenstraat is dit, onder meer door het grote aantal bussen, onmogelijk. Voor de buschauffeurs van de Lijn is de situatie ronduit gevaarlijk.

Voor alle duidelijkheid: ik pleit niet voor een repressief beleid. Politieagenten en stadswachten zouden de fietsers moeten wijzen op het eenrichtingsverkeer. Het is ook noodzakelijk dat het bord dat op de hoek van de Markt en de Steenstraat duidelijker wordt geplaatst. Dit bord staat nu te ver verwijderd van de ingang van de straat.

Verkeersbord_C02_4f7990ac8000d

In plaats van allerlei onzinnige ballonnetjes op te laten over fietsstraten zou de bevoegde schepen beter eerst ervoor zorgen dat de huidige, logische regeling goed aangeduid is zodat iedere weggebruiker weet wat kan en wat niet kan. Benieuwd of er in dossier wel echt beleid kan gevoerd worden, met het oog op de veiligheid van iedereen.