Monthly Archives: March 2013

Actief in de Brugse gemeenteraad!

Op dinsdag 26 maart komt de Brugse gemeenenteraad weer samen. Naast een tussenkomst over  het belang van participatie en communicatie Stad – Burgers diende ik 2 interpellaties in:

– een interpellatie over het probleem van inspijpeling van dooiwater en van binnen regenen in gebouwen van de Brugse musea: 130326 Interpellatie musea- insijpelen

– een interpellatie over het gebruik van de parking in de Nieuwe Sint-Annadreef. Deze parking moet zowat de enige parking zijn waarvoor alle in Brugge geldende regels niet gelden. Verduidelijking is dus nodig: 130326 Interpellatie Nieuwe St Annadreef

IMG_4629

Compensatieregeling terrassen nodig!

De bouw van de paviljoenen op ’t Zand vorig jaar deed horeca-uitbaters klagen over de minder opbrengsten van hun terrassen. Het lawaai, stof en het uitzicht waren inderdaad van dien aard om als bezoeker weg te blijven van de terrassen. Hun klachten werden door pers en politiek als terecht ervaren.

Federaal werd een compensatieregeling door de zogenaamde Wet Dedecker uitgewerkt. Deze wetgeving lijkt me echter niet van toepassing op bijvoorbeeld het hierboven genoemde geval omdat er toen geen sprake was van het ‘nutteloos’ karakter, vereist in de wet, om de horecazaak open te houden (logisch, omdat er in de horecazaak ook binnen plaats is).

IMG_3620

Ik opperde vorig jaar al dat een compensatieregeling zou moeten uitgewerkt worden voor de horecazaken die door dergelijke omstandigheden een omzetverlies realiseren, eventueel via de vergoeding die zij betalen voor het uitzetten van terrassen. De bevoegde schepen antwoordde me toen dat een dergelijke mogelijkheid niet voorzien is in de huidige reglementen.

Ik diende dan ook een voorstel in om dit juridisch wel mogelijk te maken in Brugge. Het ideale zou dat duidelijke tarieven bij wel omgeschreven vormen van overlast ingeschreven worden in het reglement. De tegemoetkoming kan bestaan uit het niet-innen van (een deel van) de tax het jaar volgend op de overlast of uit een terugbetaling.

Wegverzakking hoek ‘t Zand wordt aangepakt!

De wegverzakking op de hoek van ’t Zand en de Noordzandstraat (rechtover café ‘t Santpoortje) zal worden heraanglegd. Ik drong hierover aan bij de bevoegde schepen.

Bij regenweer vormt zich daar een grote plas. De uitwijkende voetgangers kiezen daarom tijdens de ochtend- en avondspits de rijbaan en het fietspad om deze plas te omzeilen, wat uiteraard niet optimaal is vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en –comfort.

Een timing kon nog niet worden gegeven.

200 extra plaatsen tijdens Triatlon Brugge!

In antwoord op mijn schriftelijke vraag aan het College werd vernomen dat er 200 extra plaatsen voor Bruggelingen open worden gesteld voor de triatlon van Brugge.

475f0fec920cff7d79e25c55a3241bc1

“Ik schreef het College aan omdat ik werd gecontacteerd door sporters die helaas uit de boot vielen tijdens de eerste inschrijvingsronde. Er zullen nu 200 extra plaatsen opgesteld worden. Positief is ook dat het eerder omslachtige systeem met uit te knippen vouchers in Bruggespraak verdwijnt en vervangen zal worden door een eenvoudige inschrijfmodule op de website van de Stad.

Vorig jaar waren er 63 Bruggelingen die zich nog alsnog konden inschrijven. Ik ben dan ook tevreden dat alle Bruggelingen nu een kans krijgen om de wedstrijd in hun stad mee te doen. De administratieve vereenvoudiging waarvoor werd gekozen kan ook alleen maar toegejuicht worden!