Monthly Archives: January 2013

Insijpeling museum Oud Sint-Jan moet gestopt worden!

De onderstaande schriftelijke vraag werd vandaag gesteld naar aanleiding van een bezoek aan het Oud Sint-Jan Hospitaalmuseum. De vastgestelde gebreken dienen in het kader van de veiligheid en de reputatie van de stad snel opgelost te worden.

Bij een recent bezoek aan het Hospitaalmuseum Oud Sint-Jan viel de aandacht al snel op de aanwezigheid van emmers met dweilen tegen een aantal binnenmuren. De suppoosten informeerden me over het jaarlijkse probleem van insijpeling van dooiwater. Onder meer moesten vorig jaar enkele kunstwerken hierdoor verplaatst worden. De suppoosten vertelden nog dat het probleem gekend is bij de technische diensten.

brugge-stjanhospitaalkoer6

Bij een bezoek aan de zolderruimte waren de emmers met dweil nog talrijker aanwezig. De dweilen lagen overigens op enkele kabels die daar lagen om de tijdelijke muziekinstallatie te voeden met stroom en palend aan de elektriciteitscabine. Nog los van het esthetische karakter, lijkt de veiligheid alvast prioritair.

Ik wens de volgende vragen te stellen:

–          Is het probleem van de insijpeling gekend bij de diensten van Musea Brugge?

–          Werd er actie genomen om deze problemen op te lossen?

–          Zo ja, wat zijn de mogelijke oplossingen om dit probleem te verhelpen?

Toegang in serviceflats ‘Ter Leyen’ onaangepast!

De onderstaande schriftelijke vraag werd gesteld na verschillende klachten van bewoners en familieleden van ‘Ter Leyen’, de nieuwe serviceflats die de Stad Brugge bouwde in Assebroek:

De serviceflats ‘Ter Leyen’ in Assebroek werden in september vorig jaar geopend. Al talrijke inwoners installeerden zich. De nabijheid van enkele buurtwinkels en ook de groene omgeving zijn alvast sterke troeven voor de bewoners die ervoor kiezen in serviceflats te gaan wonen en dus nog steeds een graad van zelfstandigheid wensen te behouden.

 (ontwerp Ibens groep)

In schril contrast echter met het gebouw staat de directe omgeving ervan. De oprijlaan is een niet-verhard slijkpad met putten en oneffenheden. Het is totaal onverantwoord senioren hierlangs te sturen. De klimatologische omstandigheden die momenteel extreem zijn, maken de situatie nog moeilijker.
De directie erkent de problemen in hun bewonersblad maar wijst erop dat eerst de straat moet aangelegd worden.

Ik heb dan ook de volgende vragen:
– Wat is de termijn waarbinnen de werkzaamheden tot aanleg van een verharde straat zullen aangevat worden? Hoe lang gaan die duren en wanneer wordt het einde van de werken voorzien?
– Kan er in afwachting van deze aanleg alvast een oplossing gezocht worden, zeker in de huidige natte weersomstandigheden, bijvoorbeeld via het vrijmaken van een deel van de omgeving, het tijdelijk verharden van een wandelpad (met bouwmaterialen, hout, matten, …) ?
– Is de Stad of het OCMW juridisch aansprakelijk indien door de slechte omstandigheden in de omgeving een bewoner/bewoonster ten val zou komen?

Het lijkt me essentieel dat in de toekomst de aanleg van tenminste een wandelpad van en naar de straat prioritair is, zeker op het ‘zelfstandige karakter’ die verbonden is met dergelijke serviceflats.

Inbrakengolf Koolkerke verdient opvolging!

Ik ben als gemeenteraadslid én Koolkerkenaar tevreden dat de buren uit de Romboudswijk uitgebreid en deskundig werden ontvangen door de mensen van de Brugse politie en de preventiedienst.

Het is goed dat het debat over ieders veiligheid terug op een serene manier gevoerd kan worden, na eerdere nogal ongelukkige opmerkingen die sommige politici hebben gemaakt over dit dossier. Het is nu vooral belangrijk dat de engagementen die werden gemaakt, in het bijzonder die over de aanwezigheid van meer ‘blauw op straat’, nagekomen worden.

DSC_0180

Een interessante mogelijkheid is volgens mij om, indien de buurt daarvoor openstaat, een Buurt Informatienetwerk op te richten. In verschillende West-Vlaamse gemeenten is dit al het geval. Ik kon al vaststellen dat de bewonderenswaardige inzet van de buren meer het karakter heeft van zo’n netwerk, in plaats van de burgerwacht die er door sommigen is van gemaakt. De buren helpen elkaar via het doorgeven van informatie, wat op zich alleen maar kan aangemoedigd worden. Een eventuele uitbreiding naar andere buurten is dan zelfs, mits een positieve evaluatie door alle actoren, mogelijk.

Uiteraard zal dit dossier verder opgevolgd worden, zowel in de gemeenteraad als op het terrein in Koolkerke. Ik zal ook trachten een informatieavond over het preventief beveiligen van de woningen in Koolkerke organiseren. De eerste contacten werden daarvoor al gelegd.