Monthly Archives: December 2012

Maatregelen voor de inwoners van de Brugse winkelstraten nodig

De eerste decemberzaterdag was voor Brugge een schot in de roos. Dit is positief en bewijst dat Brugge een topbestemming is en blijft. Brugge is echter ook de thuisstad voor, alleen al in en rond de winkelstraten, duizenden inwoners. Het is essentieel dat dit evenwicht wordt behouden.

1. Duidelijke signalisatie vanaf de E40, de N31 en de R30

Duidelijke signalisatie kan veel van de bestaande ergernis afremmen. Het heeft bijvoorbeeld geen zin mensen toe te laten tot de Katelijnestraat om ze dan pas vanaf de OLV-kerk te informeren dat de Mariastraat verder afgesloten is. Dit kan vroeger.

2. Een eindejaarsplan is nodig

Duizenden inwoners van de stad Brugge maken dagdagelijks gebruik van verkeersassen in de binnenstad. Zonder duidelijke communicatie wordt voor veel inwoners de weg van en naar hun thuis afgesloten. Kinderen gaan ophalen, naar de supermarkt gaan, … : mensen hebben nood aan mobiliteit op een zaterdag.

Ik pleit dan ook voor een ‘eindejaars-verkeersplan’: in bepaalde straten zou tijdelijk, dus enkel op shopping-dagen, de verkeerscirculatie omgekeerd kunnen worden zodat enkele starten die nu volledig onbereikbaar zijn dat wel worden. Ook zou de toegang tot sommige buurten op deze dagen beperkt kunnen worden tot de houders van parkeerkaarten.

De Zilverstraat en de buurt rond de Sint-Salvatorkathedraal zijn alvast 2 voorbeelden.

3. Duidelijke communicatie is nodig

Brugge stuurt graag en veel, terecht, informatie aan de bewoners. Duidelijke informatie over de shoppingweekends is nodig voor de omwonenden. Deze zaterdag stonden heel wat mensen voor voldongen feiten. Dit kan vermijden worden via duidelijke en aan de inwoners gerichte brieven.