Monthly Archives: November 2012

Administratieve Sancties? Goed idee voor Brugge?

Als Jong Vld-voorzitter werd me gevraagd naar een standpunt over het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Straffeloosheid, ook in het geval van kleine vergrijpen en baldadigheden, is niet goed voor de samenleving en daarom ben ik, onder voorwaarden, voorstander.

Ten eerste is een duidelijk en continu kader nodig. Enkel voorkleine vormen van overlast die duidelijk zijn omschreven, kunnen dergelijke sancties worden opgelegd. Het is noodzakelijk dat dit kader zo lang mogelijk hetzelfde blijft, zonder te pas en ten onpas onder politieke druk dit te wijzigen. Echt criminele feiten moeten steeds behandeld én bestraft worden door het parket.

  IMG_3620

Samen met Matthias Vyncke organiseerde Jasper nog acties om een positief uitgangsklimaat te bekomen. 

Daarnaast moet de toepassing van de GAS ook procedureel verder verfijnd worden. Een duidelijke beroepsprocedure bij een onafhankelijke instantie is onontbeerlijk.

De GAS-mogelijkheid is geen geldkoe. Het corrigerende karakter in de strijd tegen de straffeloosheid moet centraal blijven staan. Jong Vld meent dat niet het financiële aspect maar wel het corrigerende centraal moet staan. Minderjarige overlastplegers worden dus beter aan het werk gezet bij bijvoorbeeld de stedelijke groen- of reinigingsdienst of bij de diensten van het OCMW. Ook voor meerderjarige overlastplegers zou dit moeten kunnen, als dan niet in combinatie met een financiële sanctie, een mogelijkheid zijn.

Tot slot roept Jong Vld Brugge de nieuwe bestuursploeg op om werk te maken van een echt positief uitgaansbeleid. Het lage aantal vastgestelde overtredingen op deze regel bewijst dat dergelijke drastische regels niet nodig zijn. De Brugse jongere verdient een eerlijke kans. Duidelijke communicatie en preventie verdienen alle kansen. Excessen en overschrijdend gedrag dienen aangepakt te worden wanneer het zich voortdoet.