Monthly Archives: September 2012

Brugge moet zich in het herdenkingsjaar 2014 mee profileren

In het jaar 2014 herdenken we de 100ste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog. Over de hele wereld zijn de voorbereidingen volop bezig. Op slechts enkele tientallen kilometers van Brugge liggen wereldberoemde slagvelden zoals Ieper en Passendale.
De nadruk van de herdenkingen zal uiteraard voor wat Belgie betreft in de Westhoek liggen. Toch moet Brugge, als provinciehoofdplaats, verkeersknooppunt én werelderfgoedstad zich in het kader van deze herdenkingen mee in beeld zetten.

IMG_44521

Brugge moet met het oog op 2014 inzetten op echt Brugs ‘herdenkingstoerisme’. Ook in Brugge werd er immers gevochten. De jaarlijks door een grote massa bijgewoonde herdenking van de raid op de Zeebrugse haven door een Britse eenheid is daarvan een voorbeeld. Zeebrugge was immers één van de Duitse U-boot basissen.

Om voor Brugge een echte meerwaarde te creeren is het belangrijk dat er een aantal voorwaarden wordt voldaan: 1) een verhaal vanuit een ‘nieuw perspectief’, 2) een internationaal verhaal en 3) een link met de stad.

1) Een verhaal vanuit een ‘nieuw perspectief’

De link tussen Brugge en de zee is snel gemaakt. Brugge kan een uniek, nieuw verhaal vertellen over de Eerste Wereldoorlog: de oorlog op en rond de zee. Zo kan er aandacht geschonken worden aan de rol van het Belgische en het geallieerde leger op zee. De oorlogshandelingen in Brugge kunnen een onderdeel van het opzet zijn. Brugge moet geen verhaal van loopgraven en klaprozen brengen, het origineel ligt immers op enkele tientallen kilomters afstand. Door in te zetten op dit eerder onbekende verhaal, in combinatie met de aantrekkingskracht die Brugge heeft, kan de combinatie Westhoek – Brugge voor de toerist alleen nog maar aantrekkelijker worden.

Ideaal zou zijn dat de Napoleontische opslagplaatsen tussen de Warande en de Dampoort (tijdelijk) ingericht worden als een museum en herdenkingsmemoriaal die het verhaal van de Eerste Wereldoorlog op zee brengt. Aan het beperkte stuk kade aan de opslagplaatsen kunnen enkele historische schepen ten toon worden gesteld. Ontsluiting van en naar het museum kan gebeuren via een waterbus die de Lange Rei aandoet.

2) Een internationaal verhaal

De Brugse musea, de erfgoedcel, … werken rond het thema 2014. Het is belangrijk dat het programma ambitieus genoeg is. De toeristen, vaak van de andere kant van de wereld, zullen komen naar de plaatsen waar er een ambitieus project op poten werd gezet. Een tentoonstelling over het dagelijkse leven in Brugge tijdens de oorlog is interessant en nodig, maar om de grote stromen toeristen te lokken moet er een topevent, met een uniek en internationaal verhaal, gebracht worden. De combinatie Brugge – Westhoek wordt zo voor de herdenkingstoerist een logische keuze en dient ook zo vermarkt te worden.

3) Een link met de stad

De troef die Brugge al op zichzelf is, moet in dit verhaal volop uitgespeeld worden. Het voordeel van de voorgestelde locatie is dat de link met de stad én met de zee gemakkelijk kan gemaakt worden. Na 2014 kan onderzocht worden of de site kan doorgroeien naar een volwaardig maritiem museum van de stad Brugge. Bekende historische havensteden als Antwerpen, Amsterdam, Liverpool, … hebben allemaal een dergelijk museum. Ook de rendabiliteit van de waterbus dient na 2014 onderzocht te worden.

Technische ingrepen om burgerparticipatie te verhogen!

De laatste gemeenteraad in Brugge voor de legislatuur 2007-2012 zit erop.

Jong Vld Brugge doet drie concrete, technisch makkelijk realiseerbare voorstellen om de burgerparticipatie tijdens de volgende legislatuur te verhogen.

1. Livestreaming

De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Maximale transparantie is dus aangewezen. Jong Vld Brugge pleit er dan ook voor om de gemeenteraadszittingen live te streamen via het internet. Op deze manier kunnen burgers van bij hen thuis op een comfortabele wijze de werkzaamheden van hun verkozenen volgen. De drempel om het reilen en zeilen in Brugge te volgen, wordt op die manier drastisch verkleind. In de buurlanden organiseren steden als Rotterdam, Utrecht, Breda en Luxemburg deze dienst al geruime tijd. In België is bijvoorbeeld Koksijde een voorbeeld.

2. Papierloze gemeenteraden

In enkele Nederlandse gemeenten wordt dit systeem al toegepast. Concreet gebruiken de gemeenten een app waarmee ambtenaren en raadsleden de raadstukken kunnen bekijken via een Ipad of smartphone. Deze app is ook voor inwoners te downloaden en daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk om de raadsvergaderingen op de tv te volgen met de raadstukken bij de hand. De burgerparticipatie wordt verhoogd terwijl de maatregel ook milieuvriendelijk en kostenefficiënt is.

3. Audiosysteem

Een aantal plaatsen voor bezoekers is voorzien achteraan de zittingszaal. Helaas is, onder meer omwille van de akoestiek en een gebrekkig audio-systeem, het volgen van de debatten bijzonder moeilijk. Er wordt dan ook gepleit voor een versterkt audiosysteem die het toelaat achteraan de zaal op een comfortabele manier de debatten en tussenkomsten te kunnen volgen.

Kinderrechtencoalitie stelt haar Memorandum voor lokaal beleid voor

De middag stelde de Kinderrechtencoalitie vzw haar memorandum voor naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit ging door in het Boeverbos in Brugge. Naar aanleiding van de voorstelling mochten een aantal Brugse politici hun mening geven over het onderwerp. Ik vertegenwoordigde Jong Vld/Open Vld. Mijn speech kan je hier vinden: Commentaar op voorstelling Memorandum Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw .