Monthly Archives: August 2012

Maatregelen voor veilig verkeer in Steenstraat en Zuidzandstraat gevraagd!

Ik ga de burgemeester en de korpschef van de Brugse Politie verzoeken om extra toezicht in te voeren om fietsers te sensibiliseren over het eenrichtingsverkeer in de Steenstraat en Zuidzandstraat. Tijdens deze zomermaanden wordt het eenrichtingsverkeer massaal, vooral door toeristen, genegeerd. Dit leidt tot gevaarlijke situaties.

Tweerichtingsverkeer in het overgrote deel van de binnenstad is logisch en correct. Maar door de smalle as Zuidzandstraat – Steenstraat is dit, onder meer door het gerote aantal bussen, onmogelijk.

Pillen pleit niet voor een repressief beleid. Politieagenten zouden de fietsers moeten wijzen op het eenrichtingsverkeer.

Het is ook noodzakelijk dat het bord dat op de hoek van de Markt en de Steenstraat duidelijker wordt geplaatst. Dit bord staat nu te ver verwijderd van de ingang van de straat.

Nieuwe sport en samenkomstinfastructuur in Koolkerke nodig!

Jasper Pillen las in de pers dat de Sp.a pleit voor een nieuwe sportzaal. Het is goed dat er over de partijgrenzen heen consensus ontstaat over de voorstellen van Open Vld omtrent de noodzaak om nieuwe infrastructuur te bouwen in Koolkerke.

Het is echter wel vreemd dat Sp.a enkel voor een nieuwe sportzaal pleit. Het parochiaal centrum op de site is eveneens dringend aan vervanging of restauratie toe. Ook de pastorie, een beschermd gebouw en veel te groot voor de huidige en toekomstige functie, verdient een nieuwe bestemming.

DSC_0170

Jasper Pillen en Jeroen De Keyzer pleiten ervoor om een deel van de pastorie na renovatie om te bouwen tot multifunctionele vergaderzalen. De sporthal en het parochiaal centrum moeten vervangen worden door 1 gebouw op dezelfde site. Het sterk stijgende bewonersaantal van Koolkerke en het bloeiende verenigingsleven verantwoorden deze investeringen. Het is ook belangrijk dat het nieuwe gebouw in het centrum van Koolkerke komt, in de buurt van het dorpsplein.

Een mooi voorbeeld is volgens de 2 liberalen zaal De Polder in Dudzele.

Pillen en De Keyzer willen na het aantreden van een nieuw stadsbestuur een vergadering samenroepen met de bevoegde schepenen, de eigenaars van de gebouwen en de vzw die momenteel het beheer van het parochiaal centrum op zich neemt.

Brugge levendige stad! – Jong Vld lanceert voorstellen

De Brugse cafés en uitgaansgelegenheden kwamen de afgelopen maanden vaak negatief in het (nationale) nieuws. Omdat ik met Jong Vld Brugge weiger aan steekvlampolitiek te doen en omdat we menen dat onze stad beter verdient, hebben we een aantal voorstellen opgelijst in ons plan ‘Bruges La Vivante’: 120701 Horecaplan

Dit plan werd voorgesteld aan de pers. De eindredactie wordt momenteel verzorgd, onder andere door het toevoegen van foto’s, waarna de Brugse horeca een exemplaar zal krijgen.

IMG_3620 Vyncke en Pillen

We wensen U alvast veel leesplezier en kijken uit naar uw aanvullingen en opmerkingen.

Een speciale dank aan Matthias Vyncke voor het idee en aan de horeca-uitbaters die hun medewerking verleenden!