Monthly Archives: June 2012

Interessante rondetafel met VSOA Politie Brugge

Samen met schepen Van Volcem en fractieleider De Plancke nam ik deel aan een rondetafel over de Brugse politie met enkele vertegenwoordigers van het VSOA van de Brugse Politie.

large_4ef3337477d83_case_vsoa_3Het VSOA vertegenwoordigt het overgrote deel van de Brugse politiemensen en is dus een bijzonder interessante gesprekspartner.

Tijdens de rondetafel werden de verschillende statistieken over veiligheid en politiebeleid geanalyseerd en werden enkele hete hangijzers, zoals bijvoorbeeld het ingevoerde alcoholverbod en het vaak bekritiseerde flitsbeleid, besproken.

Over een structureel overleg in de toekomst leken de deelnemers het alvast roerend eens.

 

 

Jasper Pillen pleit voor een kinderopvang in Brugs station!

Jasper Pillen voerde samen met de Brugse jonge liberalen actie aan het Brugse station om ook in het Brugse station kinderopvang te kunnen krijgen.

IMG_4689

De NMBS kondigde aan om in Luik en Oudenaarde te starten met een proefproject om de haalbaarheid van het organiseren van kinderopvang in stations te testen. Als deze test slaagt zal het systeem uitgebreid worden naar andere stations in het land, waaronder Oostende.

Van Brugge is er helaas geen sprake in deze lijst. De provinciehoofdstad en één van de drukkere stations van het land wordt vergeten.

De NMBS baseerde zich op een onderzoek van de gebouwen om de stations te selecteren. Jong Vld Brugge stelde daarom voor dat de stad Brugge zelf met voorstellen moet komen om samen met de partners zoals de NMBS en eventueel ook de Vlaamse of federale overheid als gebruikers van het kamgebouw kinderopvang op de site van het station mogelijk te maken.

Gemeenteraadslid Severine Maes steunt als jonge moeder de actie van Jong Vld: “De combinatie werk-gezin komt steeds meer onder druk te staan. In het verleden vroeg ik hier al meermaals aandacht voor deze uitdaging. Het is dan ook jammer dat Brugge ook deze kans mist.”

Jasper Pillen en Severine Maes menen dat dit project een ongelofelijk kans zou bieden om van Brugge een nog aangenamere leef- én werkstad te maken.

Steun voor handelaars en bewoners rond Biskajerplein in Brugge!

Enkele maanden geleden werd er nog door een grote groep handelaars en bewoners van rond het Biskajerplein actie gevoerd. De concrete aanleiding hiervoor was de omstreden heraanleg van dit plein. Zonder inspraak en zonder dat deze heraanleg het voorwerp had uitgemaakt van de evaluatie van het mobiliteitsplan, werden zij voor het voldongen feit geplaatst dat het Biskajerplein werd heraangelegd. Hierbij werd een groot aantal parkeerplaatsen geschrapt. Ondanks de actie werd er doorgegaan met de werken. Een duidelijke uitleg over het schrappen van de plaatsen werd niet gegeven. De parkeerdruk in de buurt is dus nog verder gestegen.

De handelaars en bewoners willen opnieuw aandacht vragen voor een aantal punten met betrekking tot het parkeerbeleid alsook betreffende de toekomstige functie van de Poortersloge. Jasper Pillen, Neal Van Maele en Jonas Vanhauter steunen hen in deze actie. Zij onderstrepen dat de problemen die in deze buurt aangekaart worden gemakkelijk kunnen worden verbreed naar andere Brugse buurten.

IMG_4629

De eisen en vragen van de handelaars betreffen 2 zaken: het parkeerbeleid en de toekomstige invulling van de Poortersloge op het Jan Van Eyckplein.

Een verdere schrapping van parkeerplaatsen moet vermeden worden. Weinig bewoners beschikken over een eigen garage. De talrijke handelaars merken dat hun klanten moeilijker hun weg vinden naar hun zaken.

De heraanleg van het Biskajerplein moet herbekeken worden. In haar huidige, vernieuwde organisatie is dit plein geen meerwaarde voor de buurt. Er moet opnieuw gekozen worden voor een parkeerfunctie. Het aan de andere kant van de straat gelegen Jan Van Eyckplein functioneert als een kwalitatieve pleinzone.

– De eveneens zonder overleg ingevoerde maatregel om betalend parkeren in te voeren tot 20h moet teruggedraaid worden. Sancties voor overtreders zijn normaal maar een klantgerichte stad dient klantgerichte dienstverlening centraal te stellen. Een minimum aan flexibiliteit vanwege de private controlefirma is aangewezen.

Het onderscheid tussen de blauwe zones en gele zones is arbitrair. Een overgangszone, via bijvoorbeeld een duidelijke arcering, dringt zich op zodat bewoners in grensstraten een grotere flexibiliteit kunnen hebben.

– Op lange termijn moet onderzocht worden of er ruimte kan gecreëerd worden voor een ondergronds buurt- en rotatieparking. Een haalbaarheidsstudie moet daarvoor opgestart worden.

De bewoners en handelaars kijken uit naar de nieuwe bestemming die de Poortersloge zal krijgen nadat het archief zal verhuisd worden naar de Predikherenrei.

Jasper Pillen: “De stad en de regie der gebouwen worden uitgenodigd om met de bewoners en de handelaars in dialoog te gaan over deze bestemming. Uiteraard hopen ze op een kwalitatief hoogstaande nieuwe invulling van het gebouw.”