Monthly Archives: April 2012

Een veiligere fietsverbinding langs Noorweegse Kaai!

Het Burger Initiatief Koolkerke vraagt een veiligere fietsverbinding van het centrum richting Koolkerke ter hoogte van de Noorweegse Kaai.

DSC_0199

Fietsers, vaak schoolgaande jeugd, uit Koolkerke en dagjes-mensen op weg naar Damme maken graag en veelvuldig gebruik van de fietsroute langs de Noorweegse Kaai.

De afgelopen jaren werden er al investeringen gedaan om voor de fietsers deze weg veiliger en comfortabeler te maken. Het Burger Initiatief Koolkerke vraagt de gewestelijke overheid om ook het laatste stuk, tussen de R30 en de Christine D’Haenstraat, zo aan te passen dat fietsers nergens meer langs deze drukke weg op de rijbaan moeten fietsen.

Koolkerke is één van de snelst groeiende deelgemeenten van onze stad. Heel veel jonge gezinnen, met schoolgaande kinderen, kozen bewust voor de dynamische maar toch landelijke nieuwe verkavelingen. De talrijke Koolkerkse jongeren verdienen een optimale en vooral veilige fietsverbinding met de binnenstad.

Sterk jongerenteam aan de aftrap voor Brugge 2012!

Schepen Mercedes Van Volcem stelde het Jong Vld Brugge-team dat op 14 oktober meedingt naar de gunst van de Brugse kiezer, voor. Severine Maes (3), ikzelf op plaats 6, Michiel Vanroose (18 jaar, op 18), Bea De Buyser (19 jaar op 19), Jonas Vanhauter (24) en Neal Van Maele (26) zien de komende intense maanden met veel optimisme tegemoet!

IMG_4600

Enkele jongeren de koppen bijeen om het jongerenprogramma te schrijven. Centraal staat dat jongeren moeten kunnen werken, wonen, studeren en gewoon jong zijn in Brugge.

Dit plan kan op eenvoudig verzoek worden bekomen via jasper@jasperpillen.be

Licht op het asielbeleid in de Streekkrant!

Onderstaand een bijdrage voor de rubriek Colour Locale Café in de Streekkrant. In die rubriek laat een Brugse stem elke week zijn of haar licht schijnen op een actueel thema uit de nationale politiek.

parlementDe hongerstakende asielzoekers beroeren de gemoederen. Staatssecretaris Maggie De Block noemt dit chantage, en terecht. Een asielbeleid kan maar gevolgd worden als iedereen de regels volgt. De laatste maanden werd er gesleuteld aan die regels. Dit was nodig om de enorme vlucht naar België te keren. De wet op de gezinshereniging werd verstrengd: het laten overkomen van ouders en grootouders is niet meer mogelijk. Financieel moet de asielzoeker over een beperkt aantal eigen middelen hebben. Dit is logisch: de sociale zekerheid is geen melkkoe. De procedures worden ook sneller: de asielzoeker weet sneller waar hij of zij aan toe is. Een lijst met ‘veilige’ landen werd opgemaakt. De inwoners van bijvoorbeeld de landen uit ex-Joegoslavië maken hier geen kans op asiel. Tot slot wordt niet alleen de opvangcapaciteit maar ook de verplichte terugkeercapaciteit sterk uitgebreid. De asielzoekers die mogen blijven moeten intensief begeleid worden in een zoektocht naar werk. Inburgering, via taal, is essentieel. Migranten die misdrijven begaan, moeten teruggestuurd worden. Voor wat, hoort wat. De wortel maar helaas ook de stok moeten in het asielbeleid gehanteerd worden.

 

Gespreksavond met Philippe De Backer over haven Brugge

De Zeebrugse haven is de economische motor van onze stad en regio. Duizenden mensen werken er. Nog eens duizenden zijn actief in de buurhavens van Oostende, Gent, Antwerpen maar ook Vlissingen, Rotterdam, Le Havre en Duinkerke. Sinds 2001 is er Europese regelgeving die rechtstreeks impact heeft op het beheer van deze zeehavens. Echter, “De Europese regelgeving staat op verschillende vlakken nog in haar kinderschoenen” zo meldt de website van de Vlaamse Havencommissie ons. Waar evolueert dit beleid dan naartoe? Hoever staan we momenteel? En wat is de beoogde rol van onze havens in dit beleid?

420222_10150526329291317_515856316_9051716_1247947385_n

Op deze vragen komt Europees Parlementslid Philippe De Backer op vrijdag 13 april om 19h30 antwoorden geven. Philippe De Backer zetelt sinds september 2011 in de commissie Transport van het Europees Parlement.

De gespreksavond gaat door in de Liberale Mutualiteit (Revillpark 1, 8000 Brugge) en wordt georganiseerd door Jong Vld Brugge, Open Vld Brugge, Willemsfonds Brugge, Willemsfonds Brugs Ommeland en de Julius Sabbe Studiekring. U en uw familie, vrienden en kennissen zijn van harte welkom. Inkom is gratis en achteraf wordt een glaasje aangeboden.

Problemen in Brugse uitgaansbuurt: recept om daadkrachtig op te treden!

De Brugse gemeenteraad keurde onlangs een alcoholverbod goed in de Brugse uitgaansbuurten. Om paal en perk te stellen aan de vele overlast, meent de Burgemeester dat dit verbod enig zin heeft. Het is goed dat Patrick Moenaert na jaren het probleem te laten aanmodderen, nu maatregelen treft. Echter schiet de gestemde maatregel haar doel voorbij.

In plaats van het individu aan te pakken die de overlast veroorzaakt wordt iedereen geviseerd: de Bruggeling of toerist die op een verstandige manier geniet van een glas onder vrienden, op een plein of in een park, als eerste. Het is maar de vraag of het op overlast beluste tuig, veelal niet uit Brugge, zich zal laten afschrikken.

De sleutel tot succes in de strijd tegen de bestaande en ontoelaatbare overlast ligt in een dubbel beleid. Ten eerste moet de individuele amokmaker duidelijk gemaakt worden dat er geen plaats voor hem is in Brugge.

IMG_3624

Het instellen van administratieve sancties van 250 euro, het onmiddellijk oppakken bij elke vorm van overlast en het vasthouden gedurende de wettelijk toelaatbare duurtijd van 12 uur is een must. Vechtersbazen die een paar weken na elkaar onmiddellijk 250 euro uit de muur zullen mogen halen en hun hele zaterdag in de cel mogen doorbrengen, zullen Brugge snel links laten liggen. Ten tweede moeten de cafebazen mee in het bad getrokken worden. Als blijkt dat het steeds dezelfde uitbaters zijn die dezelfde amokmakers toelaten dienen alle registers opgetrokken te worden: razzia’s, economische en sociale inspectie, sluiting, …

Brugge moet dringend terug een plaats worden waar de feestvierders en pleziermakers hun thuis hebben. Het op onrust beluste tuig zijn we liever kwijt.