Monthly Archives: February 2012

Moderne ambtenarij in functie van de Brugse burger en de bedrijven!

Jasper Pillen ijvert samen met Sandrine De Crom voor een klantvriendelijke ambtenarij naar de burger toe.

We willen een moderne ambtenarij, niet enkel naar de burger toe, maar ook naar de ambtenaar zelf!”, zegt Jasper Pillen.

IMG_4437

Open VLD ijvert voor een klantvriendelijke ambtenarij naar de burger toe.

De loketten van de Brugse stadsdiensten moeten op dinsdag kunnen openblijven tot 19u. Zo kunnen de burgers ook na de kantooruren de nodige documenten in orde brengen.
Via het e-loket kunnen al een aantal formulieren digitaal verstuurd worden, behalve de formuleren waarvoor een handtekening vereist is. Die kunnen vandaag uitgeprint en nadien teruggefaxt of opgestuurd worden. “Om dit klantvriendelijker te maken, stellen wij een mobiel dienstencentrum voor,” licht Sandrine De Crom toe. “Dit zou om de twee weken op vaste locaties kunnen halt houden per deelgemeente bijvoorbeeld en op sommige drukke locaties zelfs wekelijks, zoals bijvoorbeeld aan het station. Meer afgelegen gebieden en woon- en zorgcentra zouden dan als ‘dienst aan huis’ kunnen bediend worden, in functie van de minder mobiele burgers, mits een vergoeding. Het mobiel dienstencentrum zou ruime en flexibele openingsuren hanteren, zodat de burger er ook en vooral na de werkuren nog terecht kan!”

Open VLD ijvert voor een moderne ambtenarij naar de ambtenaar toe:

Waarom niet meer werken met resultaatgedreven evaluaties? Targets stellen met een bonus voor wie goed werk heeft geleverd, zodat er meer ‘loon naar werk’ is. “Productiviteit moet lonen,” ook in de publieke sector, weet Pillen, “we moeten af van het controlerende en overstappen naar het motiverende model. Waarom zouden we schrik hebben voor thuiswerken, als de job er zich toe leent?”.

Ook pleiten we voor digitale dossiers die op een gemeenschappelijke server beheerd worden. Zo zouden vb alle adviezen online kunnen toegevoegd en geraadpleegd worden. “Dit is sneller, overzichtelijker en milieuvriendelijker,” voegt De Crom hier nog aan toe. Zo zouden vb bouwvergunningen digitaal kunnen ingediend en verder behandeld worden.

Ambtenaren verdienen een aangename en hoogstaande werkplek. Bij het beursgebouw waar alle Brugse ambtenaren zullen werken en het VAC gebouw waar de Vlaamse en federale ambtenaren samenzitten aan de achterkant van het station, zou een dienstencentrale kunnen komen met strijkatelier, kinderopvang, etc. Zo kunnen enkele huishoudelijke taken uitbesteed worden zodat er meer quality time overblijft op het einde van de dag.

Conclusie:

Ergens wordt je ambtenaar uit engagement naar de samenleving toe. Je wil ten dienste staan van de burger. En net daaruit komt ook ons politiek engagement voort. Maar voor jonge en dynamische mensen moet de ambtenarij blijven vernieuwen en uitdagen, zodat we trots kunnen zijn op wat we doen naar onze klanten toe; de burgers.

Conclusie:

Je wordt ambtenaar uit engagement naar de samenleving toe. Je wilt ten dienste staan van de burger. En net daaruit komt ook ons politiek engagement voort. Maar voor jonge en dynamische mensen moet de ambtenarij blijven vernieuwen en uitdagen, zodat we trots kunnen zijn op wat we doen naar onze klanten toe; de burgers.

Open Vld fractie ontmoet Brugse Fietsersbond

BruggeFietsstadOp uitnodiging van de Brugse fietsersbond hadden enkele leden van de Brugse Open Vld -fractie een constructieve ontmoeting. Enkele pijnpunten in het Brugse mobiliteitsbeleid voor de fietsende weggebruiker werden besproken. Wensen en eisen van de Fietersbond werden besproken. De situatie rond het station, Ten Briele en de (verbrede) Vaartdijkeweg kregen veel aandacht. Veilig en aangenaam fietsverkeer moet in deze omgeving, gelet op de nabijheid van nijverheid, scholen en het station, gegarandeerd worden. Fietsdoorgangen onder de sporen moeten ook aan de kant van Sint-Michiels gerealiseerd worden. Na de verkiezingen moeten mijn inziens dan ook alle actoren (stad, gewest, NMBS, automobilisten-, gebruikers van het openbaar vervoer en fietsersverenigingen) rond de tafel zitten om de leefbaarheid en verkeersdoorstroming op de hele site rond het station en Ten Briele te garanderen.