Monthly Archives: November 2011

OVSE verkiezingswaarnemer in de Russische Federatie

Ik zal op 4 december als OVSE (Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa) -waarnemer optreden tijdens de parlementsverkiezingen in de Russische Federatie. Via mijn werk op Buitenlandse Zaken kon ik hiervoor solliciteren. In team gaan we op een nog te bepalen locatie in een specifiek kiesdistrict de voorbereidingen, de stembusgang en de tellingen controleren. Achttien steden, van Kalinigrad tot Vladivostok, behoren tot het actieterrein. De verkiezingen krijgen, in het licht van de presidentverkiezingen van lente 2012 en de recente aankondiging van de wissel Medvedev – Poetin, extra aandacht. De missie duurt van 30 november tot 7 december.

Aangepast busnetwerk is nadelig voor Noord-Brugge

Ik stuurde op 20 november 2011 het onderstaande persbericht. Het negeren van de veelvuldig gestelde vraag naar een nieuwe busverbinding, het niet-uitvoeren van de belofte om een nieuwe busverbinding tenminste te onderzoeken, de gebrekkige communicatie en de alweer verslechterende dienstverlening waren hiervan de oorzaak.

Persmededeling: Wijzigingen busnetwerk Brugge – trieste balans voor Noord-Brugge

– Meermaals door Koolkerke gevraagde wijzigingen worden niet ingewilligd

– Situatie voor Stubbekwartier en Komvest dramatisch

– Nieuwe routes en non-communicatie staan haaks op veelgebrachte boodschap van Brugge dat De Lijn een succes is en is een aanfluiting van de – zogezegd in Brugge aanwezige “inspraakrechten” van de bevolking

a. Buslijn 4

Naar aanleiding van het nieuwe depot van de De Lijn in Brugge werden ook een aantal lijnen hertekend. Vooral de nieuwe schema’s van de bussen 4 en 14 zijn een grote teleurstelling.

“Al enkele jaren vraagt Koolkerke een eigen buslijn die op een vlotte manier de stad met de deelgemeente verbindt. Op die manier zouden ook de talrijke nieuwe verkavelingen een busverbinding krijgen” stipt Jasper Pillen (Open Vld) aan.

De vragen van de Koolkerkse bevolking werden steeds beantwoord op dezelfde manier: bij de evaluatie van het mobiliteitsplan zal dit worden meegnomen. Op geen enkele wijze werd door het stadsbestuur de bus 4 in vraag gesteld. Jasper Pillen: “Sterker nog, hetgeen we steeds niet gevraagd hebben, namelijk de afschaffing van de halte aan de kerk van Sint-Jozef dat amper 2 minuten tijdswinst betekent én nadelig is voor de bevolking van Sint-Jozef krijgen we wel.”

b. Buslijn 14

Buslijn 14 maakte tot vandaag een lus via de Komvest en de Krakele. Deze lus wordt afgeschaft. De bewoners van de Komvest en de oostelijke zijde van het Stubbekwartier wordt hun busverbinding afgenomen. “Opnieuw heeft niemand hierom gevraagd, wel integendeel”. De bewoners van deze delen van Brugge dienen nu gebruik te maken van de streeklijnen die met een lage frequentie rijden en dat enkel naar het ‘t Zand. Hun rechtstreekse verbinding met de binnenstad is weg.

c.Schandalige communicatie omtrent de wijzigingen

De grote inspraakrondes omtrent de evaluatie van het mobiliteitsplan liggen nog maar een paar maanden achter ons. “Na de gemeenteraadszittingen was het al duidelijk dat de grootst opgevatte informatiezittingen eigenlijk maar schaamlapjes waren. Dat er nu enerzijds een dergelijke drastische wijziging komt voor de buslijn 14 en anderzijds zelfs niet meer gesproken wordt over de legitieme vraag van de Koolkerkenaren in verband met de buslijn 4 is schandalig. Brugge zou zich beter de moeite besparen in de toekomst dergelijke avonden te organiseren”. Overigens is er op geen enkele wijze informatie verschaft aan de burgers. “Aan de vooravond van de wijzigingen is haast niemand op de hoogte. Brugge stuurt bijzonder graag brieven en informatiebrochures naar haar burgers, maar blijkbaar enkel als het om goed nieuws gaat.” meent Open Vld’er Jasper Pillen.

Pillen is nog om een andere reden boos: “Moenaert laat geen kans onbenut om te wijzen op het succes van de Lijn in Brugge maar in Koolkerke en nu ook aan het Stubbekwartier en de Komvest is het aanbod steeds kleiner aan het worden.”

Oplossing voor kruispunt R30 – Generaal Lemanlaan is dringend nodig

Ik verrichtte op 15 november, na het krijgen van een aantal klachten, een telling ter hoogte van het kruispunt Generaal Lemanlaan – R30. De files, vaak tot aan het G. Roelandtsplein, zijn de klagende automobilisten een doorn in het oog. De verkeerssituatie ter hoogte van het genoemde kruispunt is hier zeker de oorzaak van.

De telling sloeg op het afslaand verkeer richting Kruispoort. De vaststellingen over drie kwartier zijn duidelijk: maximaal 2 wagens per ‘groen’ licht konden de afslaande beweging richting Kruispoort maken. Op 2/3 van de gevallen was dit slechts 1 wagen. Drie ‘groene’ lichten gingen over in oranje/rood zonder dat ook maar 1 wagen de afslaande beweging kon maken!

De reden hiervoor is gemakkellijk waarneembaar: de vele tientallen fietsers die plaatsnemen in het voorsorteervak en rechts van de wagens op het fietspad. Door deze talrijke fietsbewegingen is het voor de wagens niet mogelijk rechts af te slaan. Overigens leidt dit, niet zelden met vrachtwagens, tot een zeer gevaarlijke situatie. De zeer korte ‘groene’ periode, door de organisatie van het kruispunt, is uiteraard ook een reden voor de opstropping.

De problematiek doet zich enkel voor in de spits. Daarom stelt Jasper Pillen het volgende voor: een aparte cyclus van de verkeerslichten moet aangebracht worden voor de fietsers. Deze moet starten een tiental seconden voor die van de wagens komende van de Generaal Lemanlaan. Daarenboven moet tussen het kruispunt R30 – Generaal Lemanlaan en het kruispunt Generaal Lemanlaan – Nijverheidsstraat een verkeerslicht voor de fietsers aangebracht worden. Dit licht dient ‘rood’ aan te geven voor het fietsend verkeer enkele seconden voor dat de auto’s ‘groen’ krijgen. Op die manier wordt het afslaand autoverkeer gescheiden van het doorgaand fietsverkeer. Deze lichten zouden enkel moeten werken in de spitsuren.

Verder zou de fietsoversteekstrook meer naar rechts moeten gelegd worden, tegen het zebrapad aan. Op die manier wordt meer ‘voorsorteerruimte’ gecreëerd voor de automobilisten. De kruispunten R30 met enerzijds de Baron Ruzettelaan en anderzijds aan de Warande beschikken over dergelijke extra ruimte .