Monthly Archives: October 2011

Leerrijk bezoek aan Albanië, land met enorme uitdagingen.

Terwijl de hele regio (kleine) stapjes zet tot de EU blijft Albanië trappelen. Begin dit jaar kwam het land nog in de media naar aanleiding van de gewelddadige protesten en de onduidelijkheid over de resultaten na de parlementsverkiezingen.

Met een kleine groep bezochten we Tirana, Berat en Skhroder. In Berat hadden we een ontmoeting met een lokaal politicus en wijnbouwer van het Cobo-huis. Een bezoek aan de citadel maakte pijnlijk duidelijk dat de UNESCO duidelijk met 2 maten en gewichten werkt ten aanzien van arme landen. Op veel plaatsen ontsierde graffiti en bergen gestort afval het zicht.Het afvalprobleem en het infrastructureel probleem is zichtbaar in het hele land. De wegen zijn in bijzondere slechte staat en overal zijn er stortplaatsen van afval.

untitled

Toch heeft Albanie, als Balkanland met sterke Italiaanse invloeden troeven: een verassende keuken, prachtige bergen en een aangenaam klimaat.

Albanië heeft ongetwijfeld nog vele en lange jaren nodig vooraleer er sprake kan zijn van integratie in de EU maar het land moet in afwachting daarvan geholpen en gesteund worden op politiek, ecologisch, economisch en sociaal vlak.

Jong VLD Brugge doet voorstellen om Brugse ‘bruggenmiserie’ op te lossen.

Uit cijfers van Waterwegen en Zeekanaal (september 2011) blijkt dat het aantal schepen op de Brugse ringvaart vorig jaar opnieuw is gestegen. 5.694 schepen passeerden Brugge. Tweeduizend van deze schepen zijn plezierboten. Dit komt neer op 35%.

Iedere Bruggeling zag dit vertaald in meer open bruggen die gevolg gaven tot lange files en veel hinder.

De Brugse jonge liberalen hebben daarom een aantal concrete voorstellen gebundeld die, bijna allen op korte termijn, kunnen leiden tot minder verkeershinder langs de Brugse ring.

1) De uren in dewelke de bruggen niet open mogen gaan (3maal daags 30 min – 7.50 en 8.20 uur, 11.55 en 12.25 uur en 17 en 17.30 uur) moeten correct toegepast worden. De regeling dient ook uitgebreid te worden. De ochtend- en avondspits duurt immers langer dan 30 min! Wat ook vergeten wordt, is dat als een brug 10 min open staat, er een file gecreëerd wordt die niet in een half uur opgelost is.

2) De recentelijk aangebrachte signalisatie verdient nu al een aanpassing. Het systeem moet intelligenter gemaakt worden. De borden dienen U aan te tonen welke route U het best neemt om een open brug te vermijden. Daarvoor zijn er slimmere en nog meer borden nodig. Indien zichzelf aanpassende signalisatie niet mogelijk is, dienen de uren waarbij hoger risico is op openstaande bruggen op vaste borden aangegeven te worden, zodat geanticipeerd kan worden.

3) De pleziervaartuigen moeten in groep Brugge passeren. Er moet duidelijk gecommuniceerd worden dat er enkel op bepaalde tijdstippen, uiteraard buiten de spits, door pleziervaartuigen langs Brugge gevaren kan worden. Ook dit moet duidelijk aangegeven worden door signalisatie. Door de bootjes in groep te laten passeren, kan het voortdurend op en neer laten van de bruggen vermeden worden.

4) Nachtvaart moet verder gepromoot worden.

5) Nieuwe, sneller draaiende bruggen moeten gebouwd worden rond de ringvaart en er moet dringend werk gemaakt worden van een definitieve hoge brug aan Steenbrugge.

6) Er moeten beslissingen genomen worden over de noordelijke ontsluiting via het water van de Zeebrugse haven. Jong Vld is voorstander van een verbreding van het Schipdonkkanaal, met respect voor de natuur.

Voorzitter Jasper Pillen en gemeenteraadslid Severine Maes: “De Brugse jonge liberalen geloven in de vrachtvaart, een ecologische verantwoorde manier van transport. Jong Vld Brugge is een absoluut verdediger van de Zeebrugse haven. Met de bovenstaande voorstellen denken we dat het evenwicht tussen de haven, de natuur en de Brugse leefbaarheid beter gegarandeerd kan worden!”

Rapporteur op conferentie Omzetting EU Richtlijnen

Morgen en overmorgen gaat in de Poolse hoofdstad Warschau de 3de conferentie over de omzetting van Europese richtlijnen door. Het Poolse EU-voorzitterschap organiseert deze conferentie. De Tsjechische (2009) en Belgische (2010) voorzitterschappen organiseerden de eerste 2 conferenties.

Ik zal tijdens de eerste sessie van de conferentie de rol van rapporteur op mij nemen. De eerste sessie gaat over de linguistische en technisch uitdagingen bij omzetting. Sprekers uit Polen, Nederland en Hongarije alsook van de Europese Commissie zullen hun visie hierover verkondigen.

Afscheid van Jan Van Belle

 

media_l_4394106

Vorige week zondag kregen we het verschrikkelijke nieuws van het overlijden van Jan. Ik heb Jan als jonge jongerenvoorzitter leren kennen. Zijn grote gestalte, zijn enorme kennis over alles en iedereen in Brugge en zijn directe stijl boezemden meteen ontzag en respect in. Doorheen de jaren heb ik het voorrecht gehad om veel van hem te leren over onze stad Brugge, over de collega’s en over de politieke en journalistieke métier. Altijd met een lach, het liefst met een glas. Hedwig Dacquin noemde Jan in een lofbetuiging in de pers een echte ‘stroatelopere’. Een mooiere geuzennaam om iemand als Jan te herinneren, kan ik me niet voorstellen. We zullen hem missen.